Nyhetsarkiv

Flest överbeläggningar i Gävleborg

I månadsskiftet maj/juni publicerade SKL nya siffror som visar det genomsnittliga antalet överbeläggningar och utlokaliseringar i landsting och regioner. Statistiken omfattar perioden januari-april i år.

Statistiken visar att problem finns i alla landsting, men i mycket varierande grad. I Kronoberg och Kalmar län har mycket få utlokaliserade patienter. I Gotland, Norrbotten och Sörmland är problemen betydligt större, där har i genomsnitt 4-5 patienter per 100 disponibla vårdplatser hamnat på fel avdelning.

Fyra landsting och regioner toppar statistiken över överbeläggningar per 100 vårdplatser: Gävleborg, Västra Götaland, Västerbotten och Västmanland. I Gävleborg, där antalet överbeläggningar är flest, uppmättes under april månad i genomsnitt drygt 6 överbeläggningar per 100 vårdplatser, det högsta uppmätta värdet sedan mätningarna inleddes förra året.

Dalarna och Örebro län utmärker sig genom att både ha få överbeläggningar och få utlokaliserade patienter.

Statistiken kan läsas på SKL:s hemsida.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera