Nyhetsarkiv

Flest medarbetare per chef i vården

Chefer inom vård, omsorg och socialt arbete har betydligt fler underställda medarbetare än chefer i övriga branscher. Det är något som påverkar verksamheten negativt och ökar ohälsotalen, det visar en ny rapport.

Det är ekonomie doktor Klara Regnö, forskare vid Göteborgs universitet och Mälardalens högskola som på uppdrag av fackförbundet Vision har undersökt chefers villkor. Forskningsrapporten visar att chefer inom väldfärden är de chefer på arbetsmarknaden som har ansvar för flest medarbetare, i genomsnitt 30 medarbetare per chef. Det är mer än dubbelt så många som i många andra branscher.

– Nu har vi svart på vitt att förutsättningarna att vara bra ledare är betydligt sämre i kvinnodominerade branscher. Antalet direkt underställda per chef är en av de faktorer som har störst påverkan på både chefers och medarbetares arbetssituation, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Ett stort antal underställda medför att de administrativa, strategiska och personalorienterade arbetsuppgifterna ökar. Det gör att kontrollen över arbetet och arbetstillfredsställelsen minskar medan stressen och överbelastningen ökar. För medarbetarna blir interaktionen med chefen mindre och det gör också att de tenderar bli mer missnöjda med chefen. Det leder i sin tur till högre personalomsättning och mer problem i arbetsgruppen.

– Den här rapporten visar att många verksamheter inom välfärden är organiserade på ett sätt som både ökar risken för ohälsa och försämrar kvaliteten. Slutsatsen är att såväl arbetsgivare som medarbetare och chefer skulle tjäna på att minska antalet medarbetare per chef, säger Veronica Magnusson.

 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera