Nyhetsarkiv

”Flera läkarkollegor har blivit utbrända de senaste åren”

I Dalarna har bristen på vårdplatser lett till att flera läkare har blivit utbrända. Det berättar lokala ordföranden Michael Guggi.

Läs fler artiklar i serien Sommarfrågan

Vilka är de viktigaste frågorna hos er lokalt just nu?

Det stora är ju det här med vårdplatserna såklart. Det är för få vårdplatser och man menar att det beror på sköterskebrist. Det är väldigt få även jämfört med förra sommaren och samtidigt menar divisionschefen att det är fler anställda än förra sommaren, vilket är märkligt. Det vi kan konstatera är att allt hänger ihop. Flera läkarkollegor har blivit utbrända de senaste åren och det handlar om framgångsrika kollegor som har gått in i väggen på grund av arbetssituationen. Man får ta beslut som inte är rätt och ska man jobba i den miljön hela tiden, gå och ronda på fel avdelning och se hur det inträffar incidenter bland patienterna. Ja, då mår man inte bra till slut. 

Hur har 2017 varit hittills jämfört med tidigare år när det kommer till det fackliga arbetet?

– Vi får till bra möten när vi träffas och pratar. De visar god vilja men de kan inte heller trolla. De har inte hur mycket pengar som helst. Man kan förstå deras argument samtidigt som landstinget inte får ihop verksamheten och vi får inte ta in stafettsköterskor längre. Det är stopp för det. I stället försöker man köpa in semesterveckor av sjuksköterskorna och detaljstyra semesterperioden. Sammanfattningsvis så har vi alltid haft en bra dialog men det hjälper ändå inte när vi inte har platser.

Vad hoppas du för framtiden lokalt hos er?

– Vi hoppas på en stabilare personalsituation och att man får in de här vakanserna. Att vi blir en attraktiv arbetsgivare. Vi ligger visserligen ganska bra i lön jämfört med andra, men arbetsgivaren måste titta mer på det och fråga sig: Varför lyckas man ändå inte? Varför försvinner sköterskorna? Arbetsmiljön blir ett problem för alla när vårdplatserna brister. Medicinjouren ringer samtal på samtal och tvingas kohandla för att få in patienterna. Kanske kunde någon annan ta på sig den uppgiften?

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera