Nyhetsarkiv

Fler vårdplatser per capita är Ryhovs ess i rockärmen

Genom transparens visar sig sanningen för alla. En devis från Småländska Ryhov.

– Vi har upptäckt vikten av att träffas varje dag.
Det säger Anette Abrahamsson, chefssjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov. Hon är ansvarig för vårdplatssamordningen på sjukhuset tillsammans med vårdplatskoordinatorer på akuten.
Varje morgon håller Anette Abrahamson i ett 10-minutersmöte som kallas ”Daglig styrning”. Då kommer vårdenhetscheferna från alla avdelningar bland annat för en uppdatering om tillgången på plaster. Vanan vid snabba möten gör också att det går fort att till exempel vid smitta eller ett svårt vårdplatsläge samla ihop sjukhusets alla ca 15–20 vårdenhetschefer till extra möten. Även verksamhetscheferna kommer när Anette kallar.

– Vi har hittat ett proaktivt arbetssätt med gemensam problemlösning i den här gruppen.
Anette Abrahamsson säger att det tidigare fanns ett tydlig revirtänkande: ”ingen får lägga in andra patienter på min avdelning”.
– Men med det transparenta IT-systemet så synliggör jag varje dag på mötet hur det ser ut. ”Kirurgen har så här många lediga, medicin har så här många”. Då blir det naturligt att hjälpas åt.

Ryhov använder sig av Dashboard, ett IT-system för att se platstillgången på hela sjukhuset.
– Man kan se vilka som är utskrivningsklara och flyttbara. Är det fullt på medicin och vi ser ett ökat flöde på akuten, då ser vårdplatskoordinatorn det och vilken klinik som har platser och då flyttar vi flyttbara och utskrivningsklara platser dit och frigör platser på medicin för patienter med behov av medicinsk vård.
De utskrivningsklara patienterna blir ett ansvar för avdelningen dit de flyttas. Anette Abrahamson säger att det i och för sig alltid är en patientsäkerhetsrisk att flytta patienter men att målet är att fördela patienterna så att det blir plats på rätt ställe för dem med störst medicinska behov.
– Vad som är rätt antal vårdplatser är svårt att säga, men ju fler platser man har desto mer belägger man.

Controller följer beläggningen

Inga kliniker på Ryhov har en genomsnittlig beläggning på över 100 procent. De flesta långt lägre än så. Anette Abrahamsson säger att Ryhov inte har något lokalt riktmärke men att en controller ständigt följer beläggningen.

Ett extra ess i rockärmen är att Ryhov har något fler vårdplatser per capita än snittet för andra länssjukhus.

Anette Abrahamsson menar att man på Ryhov hittat ett arbetssätt där vårdenhets­cheferna uppfattar att alla platser är sjukhusets gemensamma platser, något som bidrar till en generösare anda.
– ”Vi har sex platser lediga, vi kan ta emot patienter” kan man höra på ett ”Daglig styrning”-möte. Arbetar man transparent så blir alla möjligheter synliga och situationerna går lättare att lösa.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera