Nyhetsarkiv

Högre andel svårt sjuka patienter vid Stockholms akutmottagningar-men totalt färre vårdplatser

Akutsjukhusen i Stockholms läns landsting har haft ett högt tryck under första veckan i juli, visar landstingets egen statistik. Färre öppna vårdplatser totalt i länet har lett till att det varit svårt att lägga in patienter från akutmottagningarna. På Danderyds sjukhus har väntetiden för patienter på akutmottagningen kunnat bli upp till 18 timmar den senaste veckan, enligt Sarah Jevrém, narkosläkare och biträdande överläkare vid anestesikliniken.

Situationen har varit svår på akutsjukhusen i Stockholms under första veckan i juli. Trots att besöken på några av länets akutsjukhus har varit färre än under samma period i fjol, så är andelen svårt sjuka patienter högre, enligt uppgift från Stockholms läns landsting.

Något som Sarah Jevrém, biträdande överläkare vid anestesikliniken, Danderyds sjukhus, tydligt har märkt av.

Sommarläget vid sjukhusen brukar alltid vara besvärligt med ett neddraget antal vårdplatser. Men i år är det särskilt kaotiskt, uppger Sarah Jevrém för Sjukhusläkaren, och menar att det till stor del beror på att NKS, med sitt specialuppdrag för intensivakuten, nu hänvisar patienter till andra akutmottagningar i länet.

Till Danderyds sjukhus kommer ett ökat antal väldigt sjuka patienter jämfört med tidigare år, patienter med exempelvis infektioner eller hjärtinfarkter, uppger Sarah Jevrém.

– Vi har fullt på alla platser. Patienter måste vårdas nere på akuten och blir liggandes i många timmar, i vissa fall upp till 18 timmar, på akuten, berättar Sarah Jevrém för Sjukhusläkaren, som menar att situationen är ett hot mot patientsäkerheten.

Konsekvenserna av det ansträngda läget på sjukhuset har också visat sig i form av avvikelserapporter, där det gått fel på grund av lång väntetid, menar hon.

– Patienter kan bli sjukare av att ligga på akutmottagningar för länge, då finns risk för sämre övervakning och försenad medicinsk behandling, påpekar Sarah Jevrém.

Länets sjukhus samverkar sinsemellan och patienter måste ofta flyttas mellan sjukhusen när vårdplatserna inte räcker till.

– Men man bör helst inte flytta svårt sjuka patienter mellan sjukhus, framför allt inte nattetid, säger Sarah Jevrém.

Patienter kan bli sjukare av att ligga på akutmottagningar för länge, då finns risk för sämre övervakning och försenad medicinsk behandling. Sarah Jevrém, biträdande överläkare vid anestesikliniken, Danderyds sjukhus. 

Länets närakuter, vars syfte bland annat är att avlasta akutmottagningarna, har tagit emot fler patienter som exempelvis misstänker att de har brutit något och behöver röntgas.

Enligt Johan Bratt, chefläkare Stockholms läns landsting, beror den ökande andelen svårt sjuka patienter vid akutmottagningarna på att de som inte behöver akutsjukhusets resurser nu i mindre utsträckning kommer till akutmottagningarna, tack vare närakuterna.

När närakuten till Danderyds sjukhus startade i februari såg man omgående en minskning av antalet besök till sjukhusets akutmottagning, motsvarande en ökning av besök till närakuten, uppger han, och menar att det totalt minskade antalet besök vid akutmottagningarna också är närakuternas förtjänst.

Men närakuterna är inte till stor hjälp just när det gäller de mer vårdtunga patienter på akutmottagningarna, enligt Sarah Jevrém.

– Visst avlastar närakuterna med det de förmår. Men detta handlar om patienter som behöver sjukhusvård och måste läggas in på vårdplats, konstaterar hon.

Vad ska man då göra för att komma tillrätta med den kaotiska situationen?

– Vi behöver fler vårdplatser för att kunna klara vårt uppdrag. Antalet bemannade vårdplatser är underdimensionerat i förhållande till patienter och vi har inte fått kapacitet för det uppdrag som omställningen av NKS intensivakut innebär. Vi skulle behöva utnyttja de resurser som finns på NKS, säger Sarah Jevrém, som samtidigt uppger att man vid sjukhuset ändå gör insatser för att få patienter från akut till avdelning och för att få ut utskrivningsklara patienter till kommunen.

De tyngre patienterna ökar hela tiden, närakuterna avlastar inte de patienter som behöver läggas in. Lennart Wennerström, chefläkare, Capio S:t Görans sjukhus. 

Men man har skapat en viss beredskap vid Danderyds sjukhus i samband med införandet av NKS intensivakut, invänder Johan Bratt. Danderyds sjukhus har ett cirka 20 fler öppna vårdplatser denna sommar än förra, uppger han.

– Sedan ligger fortfarande en del ambulanser kvar mot intensivakuten från Danderydsområdet, eftersom vi vill avvakta tills Danderyds sjukhus har full kapacitet när det gäller lokaler och vårdplatser, säger Johan Bratt till Sjukhusläkaren.

Lennart Wennerström, chefläkare vid Capio S:t Görans sjukhus, vittnar liksom Sarah Jevrém om en ökning av framför allt tyngre patienter vid akutmottagningen, patienter som inte kan hänvisas till närakut.

Också han förklarar det ökade trycket med hänvisningen av patienter från Karolinskas intensivakut till kringliggande akutmottagningar i länet.

Capio S:t Görans sjukhus har ingen närliggande närakut att hänvisa patienter till, i och med att planerna på en närakut vid Sabbatsbergs sjukhus till hösten övergavs.

Akutmottagningen vid Capio S:t Göran kan visserligen skicka en del patienter till närakut vid Haga Norra och förmodligen hade det ökade trycket varit ännu större om närakuterna inte funnits, enligt Lennart Wennerström.

– Men de tyngre patienterna ökar hela tiden, närakuterna avlastar inte de patienter som behöver läggas in, konstaterar han.

I juni i år ökade antalet besök på akutmottagningen på Capio S:t Görans sjukhus med 6, 5 procent.

– För vår del kommer ökningen troligen att bestå detta år, säger Lennart Wennerström.

Vad kan man göra för att bemöta det ökade trycket?

– Vi kan försöka anpassa resurserna på akutmottagningen efter detta med fler vårdlag, som försöker ta hand om fler. Capio S:t Göran har som flera andra sjukhus problem med brist på vårdplatser, men här är orsaken inte personalbrist utan brist på rent fysiska vårdplatser, uppger Lennart Wennerström.

Den ombyggnad som sker av sjukhuset kommer att innebära fler vårdplatser först år 2021, då sjukhuset ska få upp till 96 fler platser.

– Men samtidigt går bygglovet för våra tillgängliga vårdplatser i paviljongerna ut, så det är svårt att säga hur många fler vårdplatser vi i själva verket får framöver, säger Lennart Wennerström.

Lennart Wennström, chefläkare vid Capio S:t Görans sjukhus.

Landstingets siffror från juni månad visar att akutsjukhusen i Stockholms läns landsting har haft lika många, eller färre patienter jämfört med samma period i fjol, med undantag för Capio Sankt Görans sjukhus och Norrtälje sjukhus, där besöken i stället har ökat.

Totalt besökte 13 procent färre en akutmottagning jämfört med samma period förra året, medan 28 procent fler besöker närakut eller husläkarjour, enligt statistik från Stockholms läns landsting.

Samtidigt var det totala antalet disponibla vårdplatser vid länets akutsjukhus färre i juni i år (2421) jämfört med samma månad i fjol (2545), enligt en rapportbilaga från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera