Nyhetsarkiv

Fler specialistläkare i Italien

Antalet specialistläkare per tusen invånare ligger högre i Italien jämfört med flera andra europeiska länder, visar uppgifter från OECD. Men när det gäller väntetider för viss specialistvård klarar man i Italien ändå inte att ge 90 procent av patienterna vård inom tre månader, enligt Arne Björnberg, ordförande tankesmedjan Health Power House.

Italien hamnar högre upp på listan jämfört med andra länder när det gäller just antalet specialistläkare per tusen invånare. Det visar en OECD-rapport från slutet av november förra året, med uppgifter som har uppdaterats under våren 2018, enligt Anders Anell, ekonom och professor i hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomistyrning vid Lunds universitet.

Italien har enligt rapporten omkring 3,1 specialistläkare per tusen invånare, medan motsvarande antal för Sverige ligger runt 2,2. Någon förklaring till denna skillnad har Anders Anell dock inte.

Men inget uppenbart samband finns mellan tillgänglighet och antal läkare i vården, hävdar i sin tur Arne Björnberg, ordförande för tankesmedjan Health Power House.
När det gäller tyngre elektiv kirurgi klarar man i Italien exempelvis inte av att behandla 90 procent av patienterna inom tre månader, däremot 50 procent inom tre månader (i Italien finns dock inte samma slags vårdgaranti som i Sverige).

– I Italien har de ett system som liknar det landstingsdrivna i Sverige. De har inte speciellt bra tillgänglighet i vården, men enorma lokala skillnader runtom i landet, uppger Arne Björnberg för Sjukhusläkaren.

Att antalet specialistläkare per invånare ändå är högre i Italien än i Sverige tror han kan bero på att läkaryrket har en ännu högre status i Italien.

I Sverige får 84 procent av patienterna ett första besök till specialistvården inom 90 dagar, medan 72 procent får en planerad åtgärd i specialistvården inom 90 dagar.
När det gäller antal allmänläkare per tusen invånare ligger både Italien och Sverige lågt (omkring 0,8 och 0,6).
Utgår man från det totala antalet läkare ligger Grekland ännu högst, med omkring 6,1 läkare per 1000 invånare, och Albanien bland de lägsta, med en motsvarande siffra på 1,4, enligt Health Power House. Motsvarande antal för Italien när det gäller det totala antalet läkare per tusen invånare är omkring 3,9 för Italien och 4, 11 för Sverige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera