Nyhetsarkiv

Fler sjukdomar kan få egna riktlinjer

Endometrios, epilepsi och psoriasis är tre kroniska sjukdomar som kan bli aktuella för att få nationella riktlinjer.

Inom ramen för ett regeringsuppdraget att identifiera kroniska sjukdomar med ett stort behov av kunskapsstöd, har Socialstyrelsen valt ut dessa tre.

Vad Socialstyrelsen bland annat kommer att utreda är om diagnostiken av endometrios behöver utvecklas och hur kunskapen som finns, kan spridas till primärvården, enligt Maria Branting, utredare vid Socialstyrelsen.

Endometrios är en kraftigt underdiagnostiserad gynekologisk sjukdom som främst drabbar kvinnor i fertil ålder. Vid endometrios finns livmoderslemhinnan inte bara i livmodern utan även utanför, oftast i bukhålan i närheten av livmodern. Men endometrios har i vissa fall även hittats i till exempel lungor. Ungefär en av tio kvinnor i fertil ålder anses ha endometrios. De flesta får mycket svåra smärtor vid menstruation och har svårare att bli gravida.

Vid epilepsi, en av de största neurologiska sjukdomarna, saknas också stöd för vården, har Socialstyrelsen kommit fram till. Det gäller även vid psoriasis, som fram till rätt nyligen rätt och slätt betraktades som en hudsjukdom.

– Även psoriasis drabbar många människor och har dessutom visat sig vara förknippat med ökad risk för andra allvarliga tillstånd som exempelvis hjärtkärlsjukdom, diabetes, övervikt och inflammatoriska magsjukdomar, säger Maria Branting i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

De tre sjukdomarna kan bli aktuella för att få egna nationella riktlinjer, om det inte finns andra kunskapsstöd som svarar bättre mot behoven, enligt Socialstyrelsen. Utredningen ska presenteras för regeringen i december.

Nationella riktlinjer finns i dag för 15 sjukdomsområden.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera