Nyhet

”Fler och fler har börjat se fördelarna”

100 patienter har hittills vårdats på den virtuella vårdavdelningen på St Görans sjukhus. Sjukhusläkaren ställde tre frågor till Henrik Bjärtun, läkare och medgrundare av Medoma som driver projektet.

1. Nu har ni vårdat 100 patienter – vilka lärdomar har ni dragit av projektet hittills?

– Att patienterna upplever det här som väldigt tryggt och är otroligt nöjda med att få kunna få delar av vården i sitt eget hem. De kommer nära sina anhöriga och många som upplevde sig förvirrade inne på avdelningen tyckte att det var skönt att få komma hem till sin trygga miljö. Vi har patienter som aktivt har bett om att få vårdas så här om de skulle behöva vård igen. Även vårdprofessionen börjar inse att detta verkligen fungerar. Vi gör ju det här i samarbete med medicinkliniken på sjukhuset – så en annan viktig lärdom är att den här vårdnivån måste utgå från sjukhuset och dess resurser. Personalen på den virtuella avdelningen behöver stå i direktkontakt med alla sjukhusets jourlinjer och resurser precis som vilken annan vårdavdelning som helst.

2. Vilka svårigheter har ni stött på? 

– Som med allt förändringsarbete tar det lite tid att etablera nya arbetssätt. Många var positiva från början men såklart fanns det skeptiker också. Under de här fyra månaderna som vi har hållit på har fler och fler börjat se fördelarna med detta. När det gäller vilka patienter som lämpar sig mindre bra att vårda på virtuell vårdavdelning har vi identifierat dem med oklar diagnos eller som riskerar att försämras plötsligt. Det kan till exempel vara patienter med arytmiproblematik som kräver kontinuerlig hjärtövervakning. Då tycker vi att de behöver vårdas inne på sjukhuset. Detsamma gäller instabila patienter som kan tänkas plötsligt behöva en annan vårdnivå som IVA. Totalt har vi återflyttat sex procent av patienterna till en vanlig vårdavdelning och det motsvarar ungefär det som kan ske på andra vårdavdelningar inne på sjukhuset. Det är lite så vi vill att det ska fungera – att vi är en del av sjukhuset som patienterna kan flyttas både till och från. En sömlös överflyttning som inte kräver någon remiss utan där vi helt enkelt är en del av medicinkliniken.

3. Är virtuella vårdavdelningar en del av lösningen på vårdplatsbristen framöver?

– Det tycker jag absolut – inte hela lösningen men en viktig pusselbit när vi står inför en framtid med en åldrande och växande befolkning. Vi kan bli ett viktigt komplement till de fysiska avledningarna inne på sjukhusen som avlastar och samtidigt erbjuder en vård med bibehållen kvalitet. Det blir mer kostnadseffektivt och vi kan rotera in befintlig personal och optimera jourlinjerna, något som kommer att bli allt viktigare för sjukhusen framöver. Det finns även ett stort intresse från vårdpersonalen kring det här nya arbetssättet. Flera av läkarna och sjuksköterskorna har beskrivit hur de upplever en positiv maktförskjutning till patienten när vi befinner oss i patientens hem istället för att stå lutade över dem i en sjukhussäng. Flera yrkeskategorier som har ingått i samarbetet har uttryckt att de gärna skulle vilja kombinera detta med att jobba på den traditionella avdelningen i framtiden.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera