Nyhetsarkiv

Fler nya specialiteter klubbade i Stockholms vårdval

Stockholm har kommit längst i landet när det gäller det utökade vårdvalet inom hälso- och sjukvården. Här ser man gärna att specialister etablerar sig utanför sjukhusen, men inom den offentliga finansieringen.
Sjukvårdspolitikerna i Stockholm vill att vårdval så småningom omfattar all öppenvård som inte kräver akutsjukhusets resurser.

2012
Vid landstingets budgetmöte i september beslutades att under 2012 införa vårdval inom specialistområdena allergologi, primärvårdsrehabilitering, ryggkirurgi, reumatologi och sjukgymnastik.

2013
Under 2013 utökas vårdvalet med avancerad sjukvård i hemmet, specialiserad palliativ slutenvård, specialiserad obesitasbehandling, neurologi och urologi. Under utredning för vårdval är dessutom allmänpsykiatri för vuxna, barn och ungdom med psykisk ohälsa och öppen barnmedicinsk vård.

Att flytta ut öppenvården utanför sjukhusen är ett sätt för landstingsledningen att effektivisera och slimma sjukhusen för att få fler vårdplatser och mer vård för pengarna.

Landstingsdirektör Toivo Heinsoo hoppas att det utökade vårdvalet ska ge fler privata nyetableringar och fler valmöjligheter för patienterna.

Det utökade vårdvalet innebär att de specialister i Stockholm som vill starta en verksamhet slipper delta i upphandlingar, om deras specialitet ingår i vårdvalet. Det räcker att de uppfyller de auktorisationskrav som landstinget ställer upp. Avtalen är på tre år och löper på så länge man inte säger upp dem och så länge de krav som ställs uppfylls.

Förutom Stockholm arbetar ytterligare sex landsting med utökat vårdval, men i begränsad form Det är Uppsala, Kalmar, Halland, Jönköping, Kronoberg, Värmland.

Halland satsar på närsjukvård

I Halland, som var först ut i landet med vårdval, är närsjukvården spindeln i nätet. Sjukvårdspolitikerna vill att så mycket som möjligt av vården ges inom närsjukvården. Distriktsläkarna har redan i dag sällskap av andra professioner. Förutom rehabliteringscoacher, terapeuter och kostrådgivare finns också specialister i barnmedicin, hudsjukdomar, ortopedi och psykiatri, ute på vårdcentralerna.

Men i samband med regionfullmäktige i juni i år tog man beslut att vårdvalet ska utökas och en ny utökad modell, Vårdval Halland plus, ska jobbas fram under året. Slutgiltigt beslut tas i fullmäktige i mars 2012 om vilka specialiteter som ska ingå och vilken ersättningsmodell som ska tillämpas, berättar utvecklingschef Eva-Karin Möllefors.

Tanken med Vårdval Plus är att mottagningarna ska ha specialister inom olika områden knutna till sig. De kan arbeta vid mottagningen ett par dagar i veckan. På så vis vill man förflytta mer av sjukvården från sjukhusen till vårdcentralerna.
Bland de specialiteter som diskuteras och kan komma att i ingå i Vårdval plus, finns barnmedicin, gynekologi, hudsjukvård, kirurgi, ortopedi, reumatologi, urologi, ögonsjukvård, öron- näsa och halssjukvård samt psykiatri.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera