Nyhetsarkiv

Fler läkare upplever ”burnout”

Nästan varannan amerikansk läkare uppger sig lida av ”burnout”, enligt Medscapes årliga undersökning.

Hälsosajten Medscape publicerar årligen sin Physician Lifestyle Report. Mellan 2013 och 2015 års rapport ökade andelen amerikanska läkare som sa sig lida av utbrändhet från knappt 40 till 46 procent. Värst drabbade var läkare i akutsjukvård (emergency care) och intensivvård (critical care), där andelen var över 50 procent.

Alexander Wilczek, verksamhetschef vid psykiatriska kliniken vid Ersta sjukhus, en klinik helt inriktad på vård av sjukvårdspersonal, säger sig bli ”ganska knäsvag” när han ser rapporten men påpekar att det är en gallupundersökning snarare än en vetenskaplig studie.

– Det är viktigt att komma ihåg att det är en enkät som skickades ut till 25 000 personer och besvarades av 7 000.

”Burnout” defineras vanligtvis som förlorad motivation för arbetet, en känsla av cynism och låg prestationskänsla, enligt Medscape. Det behöver inte innebära sjukskrivning och depression. Alexander Wilczek påpekar att begreppet ska hållas isär från utmattningssyndrom.

– När vi talar om burnout avses bara yrkeslivet, när vi talar om utmattningssyndrom handlar det om hela människan. Då avses nästan aldrig bara jobb.

Under hösten har den psykiatriska kliniken vid Ersta sjukhus haft en tydlig ökning av sjukvårdspersonal som kommer in som patienter och får diagnosen utmattningssyndrom, läs mer i artikel här.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera