Nyhetsarkiv

”Fler cancerpatienter borde testas”

Vilka cancerpatienter ska testas? Fler – och gärna i samarbete med industrin. Så kan diskussionen sammanfattas i Almedalsseminariet om molekylär testning.

– Vi ska inte ha beröringsskräck för industrin – vi ska samarbeta men det ska vara transparent och tydligt och redovisas, säger paneldeltagaren Karin Båtelson och får medhåll av bland andra Gunilla Gunnarsson, onkolog och samordnare cancerstrategi på SKL.

Detta efter att genetikern Fredrik Enlund har hållit en miniföreläsning om möjligheterna inom området molekylär testning och målstyrd cancerterapi och bland annat berättat att man endast testar ungefär 10 procent av cancerpatienterna så som det ser ut idag.

Men i panelen fanns förutom Karin Båtelson även Gunilla Gunnarsson (tv), Gun Forsslund och Fredrik Enlund (th) med flera.

– Egentligen är det en sparbössa för landstingen att testa patienterna inför cancerbehandlingarna, säger Fredrik Enlund och berättar om hur patientorganisationer i USA har gått in och krävt tester inför cancerbehandlingar. Men för att kunna testa fler måste det finnas relevanta behandlingar att erbjuda.

Gun Forsslund, specialist i klinisk patologi och själv cancerpatient, håller med om att det är viktigt att skynda på utvecklingen framåt när det gäller cancertester.

-Som läkare kan du ge patienten biverkningar som tar livet av personen i fråga om du ordinerar cytostatika som inte lämpar sig för den specifika cancerformen och ibland har man bara en chans att ge det rätta, säger hon.

– Det är fantastiskt att den här utvecklingen finns, men den borde gå fortare. Då sparar vi både liv och pengar. Att det i dag finns åtta labb som utför de här testerna är för lite. Vi behöver större system där man även går över landsgränserna, säger Karin Båtelson.

Förutom att samarbeta med industrin bör man utnyttja det driv att utveckla som finns inom professionen, menar hon.

– Vi har våra nätverk och våra kontaktvägar och en enorm önskan om att komma framåt, säger hon.

Men att utföra prover på personer som ännu inte har utvecklat cancer är en helt annan fråga som måste debatteras etiskt innan den blir verklighet. Det var flera av paneldeltagarna noga med att poängtera.

– Det finns de som vill veta och de som inte vill veta. Sådana är vi människor. Därför blir det en mycket större fråga. Men att testa någon som redan har cancer är jättebra. Då kan vi bespara patienten onödiga behandlingar. Vi måste bara se till att ha en behandling att erbjuda och då måste det här in i kvalitetsregister, säger Gunilla Gunnarsson.

Maria Landgren, apotekare och läkemedelschef på Region Skåne, påpekar att det saknas en nationell strategi kring nivåstruktureringen.

– Det är onödigt att alla ska bygga upp allting själva , säger hon och får nickande medhåll av flera paneldeltagare.

Panelen var även överens om att utvecklingen måste få gå lite fortare på några sjukhus för att andra sedan ska kunna följa efter.

– Det sa Karin Båtelson förut och det håller jag med om fullt ut. Däremot skulle det vara förödande om behandlingarna som erbjuds patienterna skiljer sig åt, säger Dag Larsson (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen SKL.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-01

Hot&våld / hat mot medicinska forskare / Personaldriven verksamhet

Prenumerera