FUM24

Filosofisk start på Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte

Det är åter den tid på året då Sjukhusläkarnas politik ska stötas och blötas. Men innan det formella mötet öppnades fick Håkan Kalzén, verksamhetschef på Södertälje sjukhus, dela med sig av ett tankegods som har gett honom en ny förståelse för de problem som finns i sjukvården.

I en av de pampiga salarna i det Westmanska palatset i centrala Stockholm ska Sjukhusläkarnas politik och inriktning för det kommande året formas.

I år inleddes fullmäktigemötet med en lite mer filosofisk touch än vanligt. Håkan Kalzén, överläkare och verksamhetschef på VO Anestesi på Södertälje sjukhus, delade med sig av tankar och resonemang som han menar förklarar många av de problem som svensk sjukvård står inför. Förklaringar som också visar varför styrningen gång på gång gör att man hamnar på fel väg framåt.

– Jag har under lång tid försökt se ett mönster i varför den här dynamiken inträder. Så kom jag förbi ett tankegods som gjorde att jag fick ett lugn och kunde förstå varför den här konflikten händer, säger han.

Tankegodset grundar sig i författaren och föreläsaren Simon Sineks bok ”The Infinite Game”, som i sin tur baseras på tankegods från den amerikanska författaren James P Carse bok ”Finite and Infinite Games”.

I korthet kan man beskriva tankarna som att det finns två sätt att spela ett spel – det finita och det infinita.

Några exempel på finita spel är fotboll, schack, ett patientfall, kvartalsrapporter och val. I ett finit spel ska vara minst två spelare, det finns vedertagna regler, det finns en tydlig start, mitt och ett slut, och man spelar för att vinna.

De som leder oss spelar ett finit spel och de är marinerade i ett finit mindset som de applicerar på vår infinita verksamhet. Håkan Kalzén, verksamhetschef på VO Anestesi på Södertälje sjukhus

Det infinita spelet kan ha både ett känt eller okänt antal spelare, man kan inte ”vinna” och tidshorisonten flyttas ständigt. Det finns inte heller några tydliga spelregler, men däremot lagar, konventioner så som legitimation för läkare. Och framförallt spelar man inte för att vinna utan för att kunna fortsätta spela. Som spelare bidrar man till att spelet fortsätter.

Om man då försöker leda eller styra en infinit verksamhet – så som sjukvården– med ett finit mindset – som politiker med en finit fyraårsperiod – så händer följande: tilliten förloras, det blir ett bristande samarbete och innovationen upphör.

– När han pratade om detta fick jag stanna föreläsningen och spola tillbaka. Vänta nu, han pratar ju om sjukvård med hyrpersonal! Det är precis det här som händer hos oss!

Håkan Kalzén menar att det därför är viktigt att man förstår vilken typ av spel man spelar – spelar man fotboll ska man förstå att det är ett finit spel man deltar i. Och leder man sjukvård ska man förstå att det är en infinit verksamhet man sysslar med.

Jag vill skapa en klinik dit det är kö för att få jobba. Håkan Kalzén

Så vad behövs då för att kunna driva en infinit verksamhet? Enligt Håkan Kalzéns tolkningar av Simon Sineks tankar handlar det om att:

  • driva en klok vision
  • skapa psykologisk trygghet
  • benchmarka/ha en värdig rival
  • vara modig i förändring/vara flexibel

– I min roll som verksamhetschef vill jag skapa en klinik dit det är kö för att få jobba. Och då inte för att det är bäst betalt. Jag har sagt till min ledningsgrupp att de ska fatta alla beslut som de kan som gör att vi kan få till den där kön med medarbetare, säger han och jämför det med att komma i form – man måste göra saker kontinuerligt för att det ska ge resultat.

Håkan Kalzén sammanfattar det som att en infinit organisations ”äkta värde” inte kan bedömas utifrån en mängd mätetal och vinster, utan snarare handlar om ”medarbetarnas önskan att bidra till organisationens förmåga att fortsätta lyckas även i framtiden”.

– Och som ledare blir man hela tiden utmanad att inte driva verksamheten på det här sättet.

Han påpekar att professionerna därför måste sitta i förarsätet om förändringen ska ske åt rätt håll.

– Politikerna bestämmer inte vilken färg de värnpliktigas stövlar ska ha eller var de ska inhandlas. Men av någon anledning ska man lägga sig i småpixlarna i sjukvården.

– De som leder oss spelar ett finit spel och de är marinerade i ett finit mindset som de applicerar på vår infinita verksamhet. Och då uppstår de här problemen som vi försöker skydda oss mot.

Efter att Håkan Kalzén fått ta emot åhörarnas applåder tog Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson vid för att öppna årets upplaga av fullmäktige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera