Nyhetsarkiv

Film med fokus på patientsäkerhet och arbetsmiljö

Patientsäkerhet och arbetsmiljö har många beröringspunkter. Förebyggande  insatser kan minska risken för både vårdskador och arbetsskador. Det är några av budskapen i filmen ”Säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö” som har som tagits fram av medarbetare inom Region Östergötland.

Förhoppningen är att filmen ska spridas till andra arbetsplatser inom vård och omsorg och användas till exempel på personalmöten, arbetsplatsträffar eller fackliga möten som inspiration till förbättringsarbete.

– Jag skulle kunna tänka mig att den kan användas i olika sammanhang där man sedan kan ställa frågan ”hur gör ni på er arbetsplats?” Jag kommer nog inleda mina utbildningar med den för att skapa känsla kring området, säger Charlotte Wåhlin ergonom och forskare inom Arbets- och miljömedicin.

Filmen behandlar situationer som visar på sambandet mellan patientsäkerhet och medarbetarnas arbetsmiljö. Ett exempel är fallolyckor är ett exempel på en typ av olyckor där patienten skadas samtidigt som olyckan belastar medarbetarna eller där medarbetaren lindrat fallet.
–  Det är en typ av olycka man inte kan förbereda sig för, men man kan försöka undvika att det händer. Här finns det ett behov av att föra samman områdena patientsäkerhet  med arbetsmiljöfrågorna, säger Charlotte Wåhlin.

Filmen har kommit till inom ramen för ett projekt som heter ”Arbetets betydelse för hälsan” där ett av målen är att hitta nya former för kommunikation. Bland annat har man startat en blogg, där medarbetare från Arbets- och miljömedicin i Linköping skriver både om forskning och egna reflektioner. De som arbetat med filmen är förutom Charlotte Wåhlin, även Annica Öhrn som är sjuksköterska/ forskare och chef  vid Centrum för Hälso- och Vårdutveckling, samt Per Wahlgren och Anchi Alm från regionens kommunikationsavdelning.

– Jag tror att vi behöver utmana oss mer och hitta nya kanaler för att nå ut, och att kunna jobba mer förebyggande. Jag skulle gärna se att vi fortsätter med den här typen av samverkan med kommunikatörer och blir bättre på att sprida kunskapen från forskningen. Jag tror att film och bild kan hjälpa oss att kommunicera, vi kommer att satsa vidare på det, säger Charlotte Wåhlin.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera