Nyhetsarkiv

Fikru Maru frihetsberövad i tre år

Det har nu gått tre år sedan hjärtspecialisten Fikru Maru fängslades i Etiopien. Han väntar fortfarande på dom i den muthärva han blivit indragen i. På årsdagen besöker representanter för Aktionsgruppen för dr Fikru Marus rättvisa Utrikesdepartementet tillsammans med hans fru och döttrar samt riksdagsledamoten Desire Pethrus (Kd) som engagerat sig i fallet. Till Etiopiens ambassad i Stockholm var de inte välkomna.

Sjukhusläkaren har i ett flertal artiklar de senaste tre åren skrivit om hjärtspecialisten Fikru Maru som sitter fängslad i Etiopien. Fikru Maru, som är anställd på Hudiksvalls sjukhus, vistades i sitt tidigare hemland Etiopien för att bygga upp ett nytt sjukhus. Men när en korruptionshärva kring landets tidigare tullminister briserade blev Fikru Maru plötsligt indragen tillsammans med 80-90 andra personer.

Sedan Fikru Maru fängslades har processen bestått av väntan på rättegång och framflyttade datum. Sedan en rättegång där åklagaren inte kunde visa på att Fikru Maru skulle ha gjort något olagligt, följt av en lång väntan på dom, ett datum som också flyttats fram ett otal gånger. Läget nu är att Fikru Maru fått besked om att dom meddelas den 20 juni. Situationen i fängelset är tuff för Fikru Maru. På grund av sin diabetes får han ibland permission för att åka till sjukhus för kontroll, men i övrigt är förhållandena i fängelset tuffa.

– Hans situation har förvärrats. Han tillåts inget annat än besök på sjukhuset och tillbaka. Men han lever på hoppet att att det ännu ska bli ett positivt besked, säger Ann-Britt Lindmark-Lagerwall från aktionsgruppen.

Hemma i Sverige har hans fru och döttrar, tillsammans med Aktionsgruppen för dr Fikru Marus rättvisa kämpat för en frigivning genom kontakter med UD och att prata om Fikru Maru i medier. Inför den tredje årsdagen av fängslandet hade aktionsgruppen och anhöriga försökt få till ett besök på etiopiska ambassaden i Stockholm. Ett besök var också inbokat, men när aktionsgruppen skickade in ett brev med de frågor man ville ställa till ambassaden fick man istället svaret att besöket måste avbokas.

– När de fick se de frågor vi ville ställa backade de ut, säger Ann-Britt Lindmark-Lagerwall.

Istället lyckades aktionsgruppen få till ett möte med en av UD:s tjänstemän. De kommer att lämna över ett antal frågor till UD. Bland annat efterfrågas en kommentar från UD angående den etiopiska ambassadens agerande när det planerade besöket ställdes in. Frågor ställs också kring vad UD gör och vilka nya infallsvinklar UD hittat för att verka för Fikru Marus frigivande. Aktionsgruppen påpekar också att anhöriga ännu inte beviljats ett möte med utrikesminister Margot Wallström, något de efterfrågat länge. De vill också ha svar på om det finns någon risk att svenska biståndsmedel används till att driva den rättegång där Fikru Maru är en av de åtalade. Detta eftersom svenska biståndspengar tidigare stött antikorruptionsarbete i Etiopien.

Om det kommer en dom den 20 juni eller inte kan ingen veta i nuläget. Enligt Ann-Britt Lindmark-Lagerwall kan det dock finnas en liten ljusning nu, som inte funnits tidigare.

– Det har kommit en ny lag i Etiopien som innebär att han aldrig skulle kunna bli dömd till fängelse för ett sådant mutbrott han anklagas för. Det handlar mycket om att få till något sådant här för att han ska bli fri, då kan han släppas fri utan att regeringen tappar ansiktet.

Svenska Dagbladet har med hjälp av Fikru Marus systers sonson kunnat göra en intervju med Fikru Maru. Intervjun och ett reportage om fallet kan du läsa här.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera