Nyhetsarkiv

Fem åtgärder för att motverka hot och våld mot läkare

En av fyra av de drygt 700 läkare som deltagit i Läkarförbundets senaste arbetsmiljöenkät har utsatts för hot eller våld av patienter de senaste tolv månaderna. Enkäten visar också att en stor del av de svarande aldrig fått någon utbildning i hur de ska hantera våldsamma eller hotfulla situationer.

Delar av Läkarförbundet senaste arbetsmiljöenkät handlar om hot och våld. 720 läkare har valt att delta och 70 procent av dem uppger att de aldrig fått utbildning i hur de ska hantera våldsamma och hotfulla situationer. En av fyra, 27 procent, svarar också att de under de senaste tolv månaderna utsatts för hot eller våld av en patient. Det är dock svårt att exakt säga hur omfattande problemet är – mörkertalet är stort och många läkare avstår från att anmäla hot och våld.

I en debattartikel på Dagens Samhälle skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren att hot och våld är ett växande problem på sjukhus i Stockholm, Göteborg och Malmö, men att det även förkommer på andra ställen runt om i landet. Också att det inte bara förekommer i akutsjukvården, utan också inom psykiatrin, primärvården och i barnsjukvården.

Läkarförbundet har därför listat fem åtgärder som man menar snarast måste genomföras:

”Arbetsgivaren måste se till att uppdaterade säkerhetsrutiner finns, arbetsgivaren måste utbilda chefer i hot och våld, cheferna måste sätta sig ner tillsammans med skyddsombuden och lägga upp strategier, läkare måste få utbildning i hur man hanterar hot och våld samt att läkare måste få möjlighet att sätta sig in i vilka säkerhetsrutiner som gäller på sjukhuset eller vårdcentralen.”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera