Nyhetsarkiv

Fecesutsöndring förskönar sanningen

Som alltid inför tenta får jag mycket gjort. Jag städar, plockar bland mina papper, sorterar i garderoben, diskar, spelar wordfeud och promenerar för att bara nämna några saker. Givetvis pluggar jag också, men det är lite lustigt hur mycket jag gillar att göra annat precis innan tenta. Skämtsamt kan jag undra om det är hjärnan som, när jag tittar på böckerna, bedömer att jag bör göra något enklare istället?

Lyckosamt nog är diagnostiken riktigt rolig. I princip allt vi skall kunna till tentan är sådant jag faktiskt vill kunna som färdig läkare. Den här kursen har verkligen bestått av nyttiga moment och om det finns någon tenta jag vill skriva riktigt bra på så är det denna. Jag tror nämligen att de flesta, om inte alla, frågor kommer att kännas riktigt relevanta och som saker man bör kunna.

Efter tentan är det dags att ha upprop inför preklintentan, utföra ett praktiskt prov för att få ett kliniskt körkort och slutligen välja bland vårens underliga valbara kurser. Hittills har jag hittat fyra jag kan tänka mig, men man måste välja fem. Hur väljer man ut den mest lockande kursen bland de kurser man redan har ratat och tänkt att man verkligen inte vill ha?

För att återknyta till rubriken kan jag avsluta med att förklara vad det egentligen som förskönades på grund av fecesutsöndring? Jo, det var endogent kreatininclearance som mäter njurens filtrationsförmåga. Är njurens filtrationsförmåga nedsatt kommer en del kreatinin att utsöndras i feces istället för att filtreras ut i urinen via njurarna. Då kommer njurens filtrationsförmåga att se bättre ut än vad den egentligen är och sanningen har alltså förskönats!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera