Nyhetsarkiv

”Färre signeringar ger obefintliga vinster”

– När det gäller signeringskraven har jag läst Socialstyrelsens föreskrifter och det står mycket riktigt att vårdgivaren får besluta om undantag. Chefläkarna har diskuterat detta mycket ingående och den absoluta åsikten har varit att undantagen skulle bli så minimala och inte omfatta läkare att vinsterna skulle bli obefintliga, säger PerErik Sandström, verksamhetschef vid Barn- och Ungdomscentrum i Västerbotten.
När det gäller läkarbiten är det i princip inga anteckningar som faller under rubriken ”behöver ej signeras”, menar han.

PerErik Sandström kan heller inte vaska fram några signeringar som görs idag och som man skulle kunna ta bort med bibehållen säkerhet.
– Rapporten som kom för ett år sedan är öppen för diskussion på våra ledningsmöten då vi bland annat tar upp administrativa rutiner utifrån RAK-modellen, (rätt använd kompetens).

Tyvärr, menar han, är de största problemen bristfälliga och dåligt koordinerade IT-system. Trots alla intentioner om att användarna ska vara med i utveckling och upphandling, så sker inte det.

– Inom projektet har vi dock anställt vårdkoordinatorer som slussar patienter till rätt vårdnivå. Vi har också inrättat sekreterarteam som arbetar länsövergripande och som skapar bättre strukturer och effektiviserar skrivköerna. I min egen verksamhet har jag dragit igång ett provsvarshanteringsprojekt i syfte att skapa patientsäkrare och effektivare rutiner. Vi arbetar även med utveckling av elektroniska PM och besluts­stöd. På våra ledningsmöten diskuterar vi listan på förslag som framförs i rapporten från 2012 och vi försöker nu identifiera vad vi kan lägga över på medicinska sekreterare av det som inte kräver medicinsk kompetens. Det är vårt fokus.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera