Nyhetsarkiv

Färre äldre ska dö av fall

Varje dag dör fyra äldre människor av att de faller omkull och 200 per dag blir patienter i slutenvården. I dag inleder Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en nationell kampanj för att minska fallolyckorna.

Statistiken gäller personer över 65 år som utgör 20 procent av Sveriges befolkning.

Varje år dör cirka 1 600 av dem efter ett fall. Akutmottagningarna får ta emot runt 100 000 äldre per år, som av någon anledning fallit omkull. De kan ha snubblat på en sladd, trampat snett på en matta eller halkat i badkaret eller utomhus.

– Det gemensamma för patienter som råkar ut för fallolyckor är att de i de flesta fall är gamla och mycket skröpliga. Den typiska patienten med höftfraktur är i snitt 82 år, kvinna, multisjuk och har många läkemedel. I 25 procent av fallen dör patienten inom ett år, säger Peter Nordström, professor i geriatrik vid Umeå universitet.

Han tycker att MSB:s kampanj är ett bra initiativ.

– Allt som ökar uppmärksamheten på fallolyckor är bra, det finns ju något att göra åt det också.

De råd på åtgärder som nämns i kampanjen, se faktaruta, är som klippta från hans egna föreläsningar, menar han.

– Om man följer alla råden kan man minska antalet fallolyckor med 50 procent men då ska alla pusselbitar finnas med. De flesta får till exempel inte så bra rehabilitering efter en fallolycka, som de skulle behöva, säger han.

Rådet om fysisk aktivitet kan dock vara knepigt, påpekar han. Det är visat att de som rör sig är med om färre fallolyckor, men det kan å andra sidan bero på att de är friskare. De som inte rör sig, är oftast sjukare och löper därmed större risk att falla.

Ett område som läkare kan påverka mycket är läkemedelsförskrivningen. Lugnande läkemedel och neuroleptika ökar risken för fall, det är välkänt men det gör även antidepressiva SSRI-preparat.

– SSRI ökar risken för äldre att falla med 50-60 procent. Det finns utsättningsstudier som visar en förbättring när läkemedlet sätts ut. Många äldre blir yrsliga och får dålig balans av SSRI.

SSRI ger heller ingen bra effekt vid depression hos äldre, betonar Peter Nordström, och hänvisar till den genomgång som SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, presenterade tidigare i år.

MSB:s kampanj pågår hela veckan. Runt om i landet genomförs en rad olika aktiviteter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera