Nyhetsarkiv

Får 84,6 miljoner men måste ändå spara

I samband med att regeringen presenterade vårdbudgeten framkommer det också att Region Örebro län får 84,6 miljoner kronor av de 10 miljarder kronor per år till välfärden som regeringen utlovar. Det påverkar dock inte de planerna på inbesparingar för att få hälso- och sjukvårdens ekonomi i balans.

De 10 miljarderna per år är avsedda för att kommuner, landsting ska kunna anställa fler, bland annat inom vård och omsorg, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson.

– Vi får nu ökade möjligheter till kompetenshöjande åtgärder och att kunna rekrytera i Region Örebro län. Jag ser också att det blir möjligt att anställa fler AT-läkare som nu i vår utexamineras från Örebro universitet

– Men tillskottet innebär inte att vi får lätta på det arbete vi inlett med att minska kostnadsutvecklingen. Kostnaderna för vården ökar i regionen precis som i landet i stort, och allt större krav ställs på utveckling i form av infrastruktur och kommunikationer. En av våra största utmaningar är den demografiska utvecklingen med allt fler äldre som behöver sjukvård. De här pengarna ska användas med största ansvar för att göra sådana investeringar som fortsatt kan garantera såväl en hälso- och sjukvård med hög kvalitet som en god utveckling i andra läns- och regionfrågor, framhåller Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera