Nyhetsarkiv

Falun vinnare i ”Sveriges bästa sjukhusmat”

– Det har varit lite uppståndelse här den senaste tiden, med lokala medier som ringer och gratulerar. Och vi har fått stor uppmärksamhet inom landstinget, säger Birgit Pallin, efter beskedet att vi vunnit Sjukhusläkarens och Sjukhusläkarnas pris.

Beskedet om vinsten togs först emot med lika delar förvåning och glädje.
– Det var tillräckligt hedrande bara att vara med som en av tre finalister. Jag vet att det finns många duktiga kolleger ute i landet, inte minst med tanke på vad jag sett genom Best Service-nätverket*.

Birgit Pallin är väl medveten om att flera sjukhus ligger i startgroparna för att ta upp kampen om att laga Sveriges bästa sjukhusmat inom några år. Uppstickaren Kalmar län har till exempel varit i kontakt med kollegerna i Falun för att hämta idéer.

Korta transportvägar

Även om kantinserveringen i Falun vann poäng hos juryn så är inte Birgit Pallin kategorisk.

– Det finns fördelar och nackdelar med alla system. En förutsättning för att vi kan jobba med kantiner är att vi jobbar internt i sjukhuset och har korta vägar i kulvertarna. De förutsättningarna finns inte om man måste skicka mat i lastbil.

Organisationen kring sjukhusmaten i Falun förändras hela tiden och just nu pågår flera parallella projekt. Ett uppdrag är att utreda om personal från köket ska bli måltidsvärdar och sköta servering och annat kring måltiderna på avdelningarna. Konceptet kallas ”facility management” och syftar till att avlasta vårdpersonalen och samtidigt öka kunskapen kring maten.

– Vi är också igång med att förbättra mellanmålen i dialog mellan dietister och kostombud. Landstinget ska också bygga ett nytt patienthotell med 55 platser, som ska ha ett eget kök, och vi ska hjälpa till i den processen.

Står på kö för att jobba

I köket på Falu lasarett har man inte märkt något av den brist på utbildade kockar som det talas mycket om i andra delar av landet. Tvärtom står folk på kö för att jobba där.

– Vi är en bra arbetsplats och har gott rykte. Personalen trivs här – och det är ju en förutsättning för att lyckas med allt annat, säger Birgit Pallin.

* Best Service är ett samarbete mellan lands­tingens serviceorganisationer med syfte att utveckla best practice och benchmarking inom sjukhusanknuten service. Landstingsservice Dalarna har nyligen haft ordförandeskapet i nätverket.

JURYNS MOTIVERING:

”Köket vid Falu lasarett har fått upp farten på sin resa mot målet att laga mer mat från grunden. Ett klokt ledarskap och rekrytering av kockar från krogbranschen har byggt broar mellan storköksvärlden och restaurangvärlden och skapat en modern organisation med starkt fokus på maten, vilket också ger avtryck i smakerna.

Det är viktigt att öka patienternas delaktighet och valfrihet i nära anslutning till måltiden. Den serverande vårdpersonalen behöver få ökad kunskap om maten och stärkt engagemang för måltiden. Juryn ser att i detta sammanhang har kantinsystemet i Falun fördelar jämfört med brickdukningen som är vanlig på många sjukhus.

Även patientmatsalarna vid Falu lasarett får högt betyg av juryn. Miljön i de matsalar vi besökt var ljus, trevligt möblerad och fredad från störande ljud och rörelser på avdelningen. Det bidrar till att göra måltiden till en välbehövlig stund av avkoppling i tillvaron som patient.

Vi gratulerar landstinget i Dalarna till det fina köket i Falun och viljan att behålla matproduktionen i hjärtat av sjukhuset. Den tydliga ansvarsfördelningen mellan personalkategorier är ett gott exempel att ta efter för andra sjukhus. Samtidigt uppmanar vi lands­tinget att stärka det tvärprofessionella arbetet med exempelvis nutritionsråd för att engagera alla personalkategorier inklusive läkarna.

Vidare behöver landstinget tydligare förankra kost- och näringspolicyn på den högsta ansvarsnivån. Det behövs för att göra det goda arbetet mindre beroende av eldsjälar och för att få tydligare genomslag för krav och uppföljning.

Juryn gratulerar också personalen på kostservice till att ha kommit en lång väg på kort tid i sina ambitioner att laga mat från grunden. Vi uppmanar er att fortsätta framåt på den inslagna vägen och gärna också fundera på hur ni kan öka patienternas valfrihet ytterligare så att de kan välja på flera rätter direkt vid måltidstillfället, och förbättra utbudet av och innehållet i mellanmålen. Andra sjukhus står i startgroparna för att laga ”Sveriges bästa sjukhusmat” inom några år och ni får inte tappa fart om ni vill behålla titeln.

Slutligen vill vi också rikta uppmärksamheten på det viktiga sista steget fram till patienten som gör mer än halva måltidsupplevelsen. Där går det att göra ännu mer – inte minst för dem som äter på patientrummen.”

HEDERSOMNÄMNANDEN
Juryn delar också ut hedersomnämnanden till Centrallasarettet i Växjö ”för en välfungerande och genomtänkt organisation kring mat och nutrition från högsta ledning och ut i hela organisationen, och med ett gott och engagerat samarbete mellan kök och vårdpersonal” och lasarettet i Ystad ”för en genomtänkt satsning på nutritionsutbildning av AT-läkare, ett stort engagemang för maten med flexibilitet för patienternas önskemål”.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera