Nyhet

Fakta: Kvinnor underbehandlade

Ett rimligt antagande är därför att tre gånger så många kvinnor som män behandlas med biologiska läkemedel. Men Socialstyrelsens Öppna jämförelser visar att så inte är fallet. Genom att könsuppdela data i Svensk Reumatologis kvalitetsregister visar Socialstyrelsen att dubbelt så många kvinnor som män får biologiska läkemedel, vilket alltså i detta sammanhang innebär att kvinnor underbehandlas jämfört med män.

Skillnaden är markant mellan landstingen. Gotland ligger till exempel nära det förväntade resultatet (drygt 2,5 så många gånger kvinnor får läkemedlen) medan Norrbotten ser ut att ha större underbehandling av kvinnor (kvinnornas kvot är drygt 1,4 av männens).

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-06

Tema: Ledarskap / ”Att bli verksamhetschef var som att kliva in i en snöstorm” / Forskare: Detta gör en ledare bra / Hälso- och sjukvårdsdirektören som kom utifrån och fick lämna efter bara åtta månader / Så arbetar Läkarförbundet för att läkare ska kunna bli chefer / Politikernas våra drömmar: Visioner och värdegrunder / Så gick Västerbotten från ”världsbäst” till ”från fjäll till kust / November 2019 blev en svart månad för den svenska landstingssjukvården

Prenumerera