Nyhet

Fakta: Kvinnor underbehandlade

Ett rimligt antagande är därför att tre gånger så många kvinnor som män behandlas med biologiska läkemedel. Men Socialstyrelsens Öppna jämförelser visar att så inte är fallet. Genom att könsuppdela data i Svensk Reumatologis kvalitetsregister visar Socialstyrelsen att dubbelt så många kvinnor som män får biologiska läkemedel, vilket alltså i detta sammanhang innebär att kvinnor underbehandlas jämfört med män.

Skillnaden är markant mellan landstingen. Gotland ligger till exempel nära det förväntade resultatet (drygt 2,5 så många gånger kvinnor får läkemedlen) medan Norrbotten ser ut att ha större underbehandling av kvinnor (kvinnornas kvot är drygt 1,4 av männens).

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-05

Tema: Övertider / Tema: Vem satsar på intermediärvårdsplatser? / Vårdcentraler kan tvingas betala tillbaka miljonbelopp / Sverige och Storbritannien har gjort omvända resor / Så ska den digitala läkarassistenten Alma hjälpa läkare / Porträttet: Camilla Starck

Prenumerera