Nyhetsarkiv

”Fackliga krav måste växa fram underifrån”

– Måste man alltid vara så politiskt korrekt i Läkarförbundet? Frågan ställdes till mig av en besökare på årets Riksstämma.

Personen ifråga ville även diskutera ett, som han tyckte, nytt fenomen inom vården där kollegor som av ledningen upplevs som kritiska, ofta med hög kompetens och på ledande positioner, helt sonika omplaceras till uppdrag som de vare sig har kompetens eller intresse av.

Och passar inte galoscherna så köps man ut med motiveringen arbetsvägran, tyvärr ofta med läkarföreningens goda minne.

Top-down-styrning

Och vad gör ni åt den här top-down-styrningen som nu genomsyrar alla sjukhusfusioner?!?
Frågorna dök upp i samband med ett välbesökt symposium på stämman med titeln; Sjukhusfusioner, finns lyckade exempel?

Och handen på hjärtat, vilken roll och vilket inflytande har professionen, genom Läkarförbundet, haft vid de sjukhusfusioner som dragit över landet?

Det har bildats Facebook-grupper och skrivits otaliga debattinlägg, men professionens inflytande har i de allra flesta fall varit obefintlig.

En förklaring kan man kanske finna i beslutsunderlaget till Läkarförbundets pågående organisationsutredning. Utredningen konstaterar att det finns problem på ett antal ställen där förbundets lokalföreningsstruktur inte stämmer överens med huvudmannaorganisationen.
Om mandatet för samverkan är otydligt och vi inte har adekvat tjänstemannastöd så blir det svårt att påverka. Det kan också vara så att samverkan är ett, för oss som profession, uddlöst verktyg då vi som grupp betraktas som liten.

Sällan samsyn

När vi som facklig organisation kräver en bra och patientsäker vård med vår kunskap och erfarenhet som bas blir det alltför sällan i samsyn med arbetsgivarens hårdnackade tjänstemän.

Under många år som facklig företrädare, både i Skåne och Halland, har jag gång på gång förundrats vid förhandlingsbordet över de övriga fackliga organisationernas foglighet och undfallenhet som gett en känsla av att de snarast tillhört arbetsgivarsidan.

Samtidigt kan jag ha en viss förståelse att man drabbas av Stockholmssyndromet om man lämnar golvet för att bli heltidsfacklig. Kanske är det ett primitivt beteende som slår igenom då man lämnat sin flock och snabbt vill andpassa sig och vara foglig i en ny miljö, för då smakar givetvis kakan till kaffet bättre.

Fackligt arbete föds på verkstadsgolvet

Nej, fackligt arbete föds på verkstadsgolvet och det är ute i verksamheten som problemen identifieras och där måste man ha verktygen för att kunna driva frågorna.

I en alltmer komplex organisation är det viktigt att vi har flera och olika fackpolitiska plattformer att agera utifrån. Därför är förbundets nuvarande struktur unik och det finns ett betydande mervärde i att bevara och utveckla den.

Till årets förbundsfullmäktigemöte som sammanfaller med utgivningen av denna tidning så presenteras en ny organisationsutredning för förbundets fullmäktige.

Hur ser vi från sjukhusläkarna som yrkesförening på dagens förbundsorganisation?
Vi bejakar subsidiaritetsprincipen vilket innebär att organisationen byggs underifrån och uppåt.

Inflytande från hela landet

Vi sticker inte under stol med att det ser olika ut över landet. På många sjukhus har vi mycket aktiva lokalavdelningar, på andra ligger verksamheten nere.

Om nu makten kommer underifrån och denna makt utgörs av representation i förbundets delegationer och råd, som exempelvis förhandlingsdelegationen, så måste vi kunna garantera inflytande från hela landet.

För de landsändar där vi inte har aktiva lokalavdelningar i skrivande stund har vi försökt tillgodose behovet genom att inbjudan till vårt representantskap och vårt fullmäktigemöte skickas till lokalföreningen.

Vi vet också att över tid så ändras intresse och förutsättningar för lokalfacklig aktivitet. Att verksamheten ligger nere på vissa orter över tid till annan måste vi acceptera med förhoppning att fackliga frågor åter skall blossa upp lokalt och ställa krav på en facklig plattform.

Lokalfackligt arbete

Vi har också en förhoppning att våra lokalavdelningar kan få en renässans då arbetsgivaren formerar sig i allt större enheter och det på de lokala arbetsplatserna kommer att finnas behov av fackliga plattformer, eller varför inte en ”faculty club” där inte bara fackliga frågor behöver dryftas.

Lokalavdelningarna kan få mycket hjälp av föreningens kansli i Stockholm, i allt från mindre utredningsuppdrag till hjälp med informationsmaterial till lokalpress.

Vi kommer också under våren att jobba med uppsökande verksamhet på de orter där vi ser att aktiviteten är låg. Vi hoppas också att en ny webbplattform skall stimulera till mer debatt och meningsutbyte över nätet.

Men återigen, man kan inte sitta på kammaren och klaga och tro att någon annan skall göra jobbet åt en. Professionen måste ute på banan och i större utsträckning ta ledarskapet i vården och en bra inskolning går genom ett fackligt engagemang. Och arbetsgivaren måste bejaka att formella utbildningsmeriter måste väga tyngre vid chefstillsättning än vänskapsband och politisk korrekthet.

Slutligen: En riktig God Jul önskar vi på Sjukhusläkaren alla våra läsare!

Thomas Zilling,
ansvarig utgivare

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera