Nyhetsarkiv

Facklig oro inför ny primärvårdsakut på Östra

Innan 2017 är slut vill politikerna i Västra Götalandsregionen att en akut med primärvårdskompetens ska ha öppnat i Östra sjukhusets akutmottagning. Men från fackligt håll pekar man på en rad problem och befarar att satsningen kommer att leda till en ökad sjukvårdskonsumtion.

Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen ska de kommande åren genomgå en omställning. Bland annat vill man bygga ut den nära vården och koncentrera viss vård. Som ett led i detta vill man att en så kallad nivå 2-akut, det vill säga en akut med primärvårdskompetens, ska öppnas intill den vanliga akutmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg. Detta kallas ”förbättrat akut omhändertagande”. Samtliga patienter som söker till vuxen- respektive barnakuten ska sorteras vid en ”checkpoint” på akutmottagningen till antingen den ”vanliga akuten” eller nivå 2-akuten beroende på vårdbehov.

Från fackligt håll pekar man dock på tre stora problem – att pilotprojektet inkluderar två olika enheter, den redan stora bristen på allmänläkare och den tajta tidsplanen.

Organisationen ska ägas av Närhälsan, det vill säga primärvårdens förvaltning, och samarbeta med två av Sahlgrenska Universitetssjukhusets sex områden. En onödigt komplicerad start för en försöksverksamhet menar Christina Sjöberg, 1:e vice ordförande för Göteborgs läkarförening, som själv sitter med i referensgruppen för omställningsarbetet.

– Då patienter från både barn- och vuxenakuten ska sorteras till nivå 2-akuten betyder det att man ska samarbeta med två olika aktörer och vi vet ju att det blir jättekomplicerat när två olika förvaltningar ska samarbeta med varandra. Då är det bättre att pröva med den ena till och börja med.

Hon tillägger att det förvisso är positivt att sjukhusets akutmottagningar avlastas och att inte minst barnläkarna länge efterfrågat en avlastning, men att det nu finns en risk för att man missar målet med satsningen.

– Det är tydligt att det här i första hand inte handlar om att skapa en bättre nära vård för patienten, utan om att just avlasta sjukhusakuterna. Men meningen är ju att man ska träffa någon med primärvårdskompetens och vi ser att man hittills inte har lyckats rekrytera någon läkare, utan planerar att starta med bemanningsläkare. Det kommer att vara jättesvårt att rekrytera läkare till den här organisationen. Bemanningsläkarna är ju inte en del av primärvården i Göteborg eller Västra Götaland. Och då blir det svårt att ge högre kvalitet för patienten.

Framförallt läkargruppen vänder sig också emot den tidsplan som presenterats – tanken är att de första patienterna ska tas emot redan innan 2017 är slut.

– Vi anser att det är katastrofalt dåligt med tid för att få till en vettig organisation. Det är bättre att man får förbereda efter konstens alla regler innan man drar igång, säger Christina Sjöberg.

Dessutom pekar hon på att tidigare liknande projekt runt om i landet lett till ett högre patientflöde till akutmottagningarna.

– Det här är bakvänt. Istället för att titta på patienternas behov eller hur ökar man kan öka tillgängligheten i primärvården så gör man en grej som enkom syftar till att avlasta sjukhusakuterna, säger Christina Sjöberg.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera