Nyhetsarkiv

Facket kritiserar tillsättning av ny hälso- och sjukvårdsdirektör

Läkarförbundet Skåne protesterar mot tillsättningen av ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Facket anser att regiondirektörens förslag Pia Lundbom, som har varit tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör sedan i höstas, inte har tillräckliga kvalifikationer.

– Man tar individer som finns i organisationen, som man är bekant med och känner väl, som man är kompis med. Man vidgar inte vyerna från den individ som man redan har bestämt sig för, säger Maria Wadman, ordförande för Läkarförbundet Skåne. 

På tisdagen hölls ett extra regionalt samverkansmöte om tillsättningen av en ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Skåne. Läkarförbundet Skåne har förklarat sig oenig med regiondirektören i valet av ny direktör. Facket framhåller i en protokollsanteckning att Region Skåne befinner sig i en tid av stor omstrukturering, att sjukvården är i en omfattande kris såväl ekonomiskt som i fråga om tillgängligheten till vård. Regionen brottas med stora problem när det gäller personalförsörjningen, med följden att många vårdplatser hålls stängda och vårdköerna växer.

Läkarförbundet Skåne anser att hälso- och sjukvården i regionen behöver ett omtag, och att rollen som ny hälso- och sjukvårdsdirektör är central i det arbetet – vilket förutsätter en person med mycket goda kvalifikationer vad gäller visioner, legitimitet, omvärldskännedom och nätverk.

Enligt förbundet lever Pia Lundbom inte upp till dessa krav, och lyfter särskilt fram sex punkter. Pia Lundbom saknar, enligt facket, visionär förmåga, hennes CV är tunt och hon saknar adekvat forskarutbildning. Under hennes chefskap i Kristianstad förekom dessutom omfattande samarbetsproblem.

– När vi har tagit referenser har det framkommit stora samarbetsproblem. Samverkan är central i en demokratisk organisation, men under hennes tid i Kristianstad valde hon att delegera samverkan till sin HR-chef. Det vittnar om ett oerhört dåligt chefskap, säger Thomas Zilling, ledamot i styrelsen för Läkarförbundet Skåne respektive Sjukhusläkarna Helsingborg.

– Flera av hennes tidigare underordnade chefer vittnar om betydande samarbetsproblem. Det hör sannolikt ihop med bristande kunskap och erfarenhet.

Läkarförbundet framhåller även att Pia Lundbom vid intervjun sagt att det gäller att hålla politiken på plats. Facket anser tvärtom att en god och öppen hållning är viktigt. Eftersom Pia Lundbom under hela sin karriär har verkat inom Region Skåne finns, enligt facket, viss risk för vänskapskorruption och nepotism.

– Hon hade inte uppgett några referenser vid sin ansökan. När hon tillfrågades om referenser hänvisade hon till Alf Jönsson, alltså regiondirektören, som första namn och hennes tidigare HR-chef i Kristianstad som andra namn. Inga fler. Är det så klokt att ange samma person som ska anställa henne? Det finns tydliga vänskapsband här, säger Thomas Zilling.

Thomas Zilling, Läkarförbundet Skåne och Sjukhusläkarna Helsingborg, är kritisk mot rekryteringsprocessen. Foto: Arkiv

Han berättar att endast Pia Lundbom först kallades till intervju, trots att det fanns tio sökande. Först efter protester kallades ytterligare två personer till intervju.

– Vi är kritiska mot hela processen för tillsättningen. Samtliga fack har förklarat sig oeniga med regiondirektören om rekryteringen. Det har aldrig hänt.

Maria Wadman, avgående ordförande för Läkarförbundet Skåne, säger att det känns som att ledningen på förhand har bestämt vem som ska få jobbet.

– Det är inte schysst mot de andra som söker, och det är inte schysst mot oss att vi ska kasta bort tid på det här. Här tillsätter man den som har sämst meriter på sökandelistan, säger hon.

– Man tar individer som finns i organisationen, som man är bekant med och känner väl, som man är kompis med. Man vidgar inte vyerna från den individ som man redan har bestämt sig för.

Regiondirektör Alf Jönsson hälsar via sin sekreterare att han inte kommenterar en pågående förhandling. Pia Lundbom hänvisar i sin tur Sjukhusläkarens frågor till regiondirektören.

Uppdatering: Pia Lundbom utsågs den 23 maj till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera