Nyhetsarkiv

Läkarförbundet kritiserar Stiernstedts förslag – tomt slag i luften

Regeringens utredare Göran Stiernstedt föreslår att vårdcentraler måste bli mer tillgängliga digitalt, att villkoren för nätläkarna ändras, samt att patienten knyts närmre den valda vårdcentralen med en rättsligt reglerad listning. Nu får förslaget kritik från Läkarförbundet, som efterlyser listning på läkare.

Socialminister Lena Hallengren (S) har nu tagit emot slutbetänkandet i utredningen ”Styrning för en mer jämlik vård”. Uppdraget var bland annat att analysera och föreslå förändringar av vårdvalssystemen, regionernas styrning av primärvården och systemet för så kallade nätläkare.

Utredningen föreslår att patienten knyts närmre den valda vårdcentralen med en rättsligt reglerad listning. Patienten ska på förhand och mer långsiktigt än i dag få välja att lista sig på den vårdcentral som man vill ska utföra vården. Listningen ska emellertid alltså fortsatt ske på vårdcentral.

– Det är viktigt för tryggheten. Du ska ha en väg in i systemet och ska veta var du ska vända dig. Men det är också viktigt att ska man ska erbjudas en läkarkontakt och ett vårdteam, säger Göran Stiernstedt.

– Dagens läkare är borta ganska mycket. Jag tror man måste vara knuten till ett vårdteam, där det finns åtminstone två läkare. Vi måste ta tillvara på styrkan i svensk primärvård som är multiprofessionaliteten.

Han vill också se en enhetlig nationell patientavgift i primärvården där man är listad om 100 kronor. Göran Stiernstedt framhåller även att vården behöver bli mycket bättre på att vara tillgänglig digitalt, och inte hänvisa patienter till vissa telefontider och telefonköer.

Sjukhusen tjänar ju också på ett stabilt och fungerande primärvårdssystem. Göran Stiernstedt

I utredningen föreslås även att nätläkarnas verksamhet ska integreras i ett reformerat vårdval. Göran Stiernstedt säger att det inte är långsiktigt hållbart att ha separata system för digitala kontakter och annan vård. För att fortsatt ingå i ett system med offentlig finansiering kan dagens nätläkare exempelvis behöva tillhandahålla fysisk vård.

– Sjukhusen tjänar ju också på ett stabilt och fungerande primärvårdssystem. Primärvården ska fungera så bra att de patienter som verkligen behöver sjukhusens resurser kommer till sjukhus. Och i andra ändan – en väl fungerande primärvård som kan ta hand om patienterna när de skrivs ut också, säger Göran Stiernstedt.

Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, framhåller att det viktigaste förslaget om listning på namngiven läkare saknas, och kallar slutbetänkandet ett tomt slag i luften. Samtidigt som det kan förefalla vara en marginell skillnad mellan att lista på utförare och inte läkare, är det i realiteten en enormt stor skillnad. Det är enbart listning på läkare som garanterar att hela befolkningen får en fast läkare, enligt henne.

– Det här innebär endast en formalisering av systemet som vi har i dag, och vi ser ju problemen med bristande kontinuitet och tillgänglighet. En patient kan mycket väl få träffa olika läkare varje gång. Det är bra att listning och listningstak skrivs in i lagstiftningen, men det löser inte problemet att patienten får träffa olika läkare, säger hon.

För att få ett väl fungerade teamarbete måste man lista på läkare. Heidi Stensmyren

En anledning till att utredningen likväl kom fram till slutsatsen om listning på detta sätt är att vårdcentralerna är avtalspart, inte läkaren, vilket skiljer Sverige från flera andra nationer. En annan anledning är att man bedömer att arbetet i team bevaras på bästa sätt. Heidi Stensmyren ger inte mycket för de argumenten.

– Det är inte huset i sig som ger kontinuitet och tar ansvar. Det är individen. Det är förlegat att se till huset som institution som patienten ska ha kontakt med. Patienten blir anonym gentemot institutionen, som inte nödvändigtvis känner igen en, säger hon.

– Det är ett missförstånd att teamarbete skulle stå i motsats till listning på läkare. Tvärtom. För att få ett väl fungerade teamarbete måste man lista på läkare, så att det är tydligt vem som är den medicinskt ansvariga.

Hon fortsätter:

– Förslaget om patientavgiften är bra, att den digitala infrastrukturen ska vara en integrerad del av hela hälso- och sjukvården är också bra. Det här är en utredning med mycket bra text och flera bra tankar, men listningen på läkare måste till.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera