Nyhetsarkiv

Facket fick inte vara med

Anders Åkvist tycker att det är bra att många läkare deltagit i arbetsgrupperna i enskilda delar i vårdvalet, exempelvis var gränsen mellan öppen och slutenvård ska gå.

– Men Läkarföreningen hade velat vara med i diskussionerna på en mer övergripande nivå när det till exempel handlar om ersättningssystemen, säger han.

De små detaljerna kan vara avgörande

Läkarföreningen var inbjuden till något regionen kallat för ”intressedialog” där man redogjorde för målen i projektet. Anders Åkvist poängterar att läkarkåren har en hel del erfarenhet från införandet av vårdval i primärvården och vet att det är det små detaljerna det hänger på, som kan vara avgörande för hur bra det fungerar.

– Vid detta tillfälle kom frågan upp om att man måste hantera AT- och ST i det nya systemet liksom jour och beredskap, men man måste gör klart hur bisysslor ska fungera och hur man gör med pensionsavsättningar till dem som jobbar på sjukhus, som också vill jobba i privat öppenvård på halvtid.

Han menar att det här är frågor som är viktiga för regionledningen att hantera snabbt.

– Många kollegor på sjukhusen är både oroade av vad som ska ske och intresserade. Otydligheter i de här frågorna kan bli en stoppkloss i det nya vårdvalssystemet, men det tror jag att de har förstått nu, konstaterar Anders Åkvist.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera