Nyhetsarkiv

Facket: Drastisk men nödvändig förändring

Såväl huvudskyddsombudet som läkarfacket är positiva till omorganiseringen av Akademiska sjukhuset i Uppsala, även om lokalföreningens ordförande påpekar att det mesta fortfarande är teori.

Torbjörn Karlsson, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, tycker att de förändringar man nu gör vid Akademiska sjukhuset är drastiska, men samtidigt nödvändiga.

– Verksamheterna kommer att få en större betydelse – det betyder förhoppningsvis ett mer sammanhållet sjukhus. Den tidigare supertydliga linjeorganisationen har hindrat samverkan över divisionsgränserna, säger han.

Huvudskyddsombudet Anna Rask Andersen håller med. Hon menar att det ökade ansvar som läggs på verksamhetscheferna bäddar för ett tydligare och mer närvarande ledarskap inom verksamheterna, något som är till gagn för arbetsmiljön.

– Det har vår professor emerita, Eva Vingård, visat är en viktig faktor för en frisk arbetsplats.

Facket med på tåget

Anna Rask Andersen tycker att omorganisationen är ett ovanligt genomarbetat förslag som hon inte har några invändningar mot som helhet.

Torbjörn Karlsson säger att facket har fått vara med på tåget under hela processen.

– Vi upplever att det är turbulent och många beslut att fatta, men att vi har en bra relation med sjukhusledningen.

En viss oro har dock funnits, bland annat för de mindre enheter som inte fått något eget verksamhetsområde.

Men Torbjörn Karlsson påpekar också att facket fått gehör för att till exempel ögon och öron-näsa-hals inte har så mycket gemensamt rent verksamhetsmässigt och därför borde få vara två verksamheter och inte en i enlighet med det ursprungliga förslaget.

”Aktivitetsbaserade arbetsplatser”

En detalj som båda är mycket skeptiska till är att man planerar aktivitetsbaserade arbetsplatser för det administrativa arbetet. Det betyder att man inte har någon arbetsplats, inget skrivbord, inget tjänsterum, utan arbetar på sin bärbara elektroniska enhet där man befinner sig och där det finns möjlighet.

– Men vi har accepterat att man provar det här i sjukhusadministration, som ju ledningen är en del av, först, säger Torbjörn Karlsson.

Förändringen på Akademiska sjukhuset har inte orsakat några nedskärningar eller indragningar. Budskapet är att den inte är föranledd av den ekonomiska situation utan målet är en modern organisation som fungerar produktionsmässigt och verksamhetsmässigt på ett sätt som kan möta de utmaningar som sjukvården står inför.

När divisionerna infördes fanns däremot en ekonomisk agenda.

– Nu blir det mer makt åt verksamheterna och kanske svårare att dra åt eventuella tumskruvar, man måste åtminstone dra åt på flera håll, säger Torbjörn Karlsson.

Samlad part att förhandla med

Att slopa divisionerna innebär också centralisering av vissa funktioner till exempel HR.

Anna Rask Andersen tycker det är bra eftersom det betyder en samlad part att förhandla och samverka med.

– Tidigare har det varit väldigt splittrat med HR i alla sex divisionerna, säger hon.

Torbjörn Karlsson arbetar även kliniskt som narkosläkare. Han tror inte att han kommer att märka av omorganisationen särskilt mycket alls i den rollen. Tidigare har det funnits en separat centraloperation med operations- och narkospersonal. Nu delas den upp efter sina inriktningar. Torbjörn Karlsson säger att det blir mer logiskt att narkossjuksköterskorna och läkarna tillhör samma verksamhetsområde.

– Det kan minska slitningar och medföra lite bättre samarbetsklimat kring enskilda patienter.

På det hela taget verkar både Anna Rask Andersen och Torbjörn Karlsson väldigt nöjda.

– Men man ska komma ihåg att det mesta fortfarande bara är teori. Det återstår att följa hela processen innan man ropar hurra! säger Torbjörn Karlsson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera