Nyhetsarkiv

Facebookgrupper stoppade nytt journalsystem i Finland

Nästa år var det tänkt att huvudstadsregionen i Finland skulle göra det som inget landsting i Sverige vågar sig på. Då skulle skrotningen av alla gamla journalsystem inledas för att ersättas av ett helt nytt system ur den nya generationens journalsystem.

Planeringen för detta har pågått inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt sedan slutet av 2010. I oktober var det klart att formellt klubba beslutet.

Men när facebookgrupper under valrörelsen till nytt kommunfullmäktige i huvudstadsregionen protesterade mot kostnaderna fick politikerna kalla fötter och beslutade att skjuta på beslutet till efter valet.

”Beslutet är olyckligt”

Tinja Lääveri, läkare och projektledare för specialiserad hälsovård tycker att det är olyckligt att beslutet skjuts upp till nästa år.

– Man protesterar mot de dyra kostnaderna, men ett nytt modernt system blir inte dyrare. Idag kostar våra gamla system årligen 50 miljoner euro att underhålla och utveckla.

Vi har faktiskt kommit fram till att det blir billigare att skrota dem helt och köpa ett nytt och mycket bättre system, säger Tinja Lääveri.

Det nya journalsystemet var tänkt att införas för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, sex kommuner och vissa delar inom socialvården.

En förändring som skulle berört 55.000 anställda och 1,2 miljoner patienter.

Samma information oavsett vårdnivå

Förändringen skulle inneburit att primärvården, specialistvården och delar av socialvården i huvudstadsregionen hade fått samma system där alla skulle fått tillgång till samma information samtidigt.

Men fem i tolv beslutade alltså politikerna att skjuta på avgörandet och begära in fler alternativ till ett stort system.

– Något måste göras åt journalsystemen. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt finns idag över 100 olika system och över 200 gränssnitt som inte kan tala med varandra och där informationen inte kan överföras från ett ställe till ett annat. Idag har alla de sex kommunerna i huvudstadsregionen olika system, säger Tinja Lääveri.

Vad händer nu?

– Jag tror att tidtabellen kommer att skjutas upp några månader. Vi fortsätter vårt arbete. Nu var det Helsingfors Social- och hälsonämnd som ville ha mera information om alternativ. När valet är överstökat och man fått se alternativen så tror jag att man kommer att fortsätta med projekten.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Vanda behöver nya journalsystem inom kort i vilket fall som helst. 2016 går kontrakten med nuvarande IT-leverantörer ut säger Tinja Lääveri.

– Med den nya generationens journalsystem kan vi få en logisk databas som fungerar i realtid där informationen överförs automatiskt och där alla har tillgång till samma information samtidigt, säger Tinja Lääveri.

– Vi får datoriserade beslutsstöd och det kommer att gå att bygga in olika processer för behandlingar av patienterna. Det tror vi kommer att leda till en effektivare vård med färre komplikationer.

Hon betonar också vikten av att enkelt få bra rapporter.

– Idag har vi svårt att veta om vi gör rätt eller fel, säger hon.

Är ni inte, som kritikerna, rädda att en så drastisk förändring kan gå snett?

– Nej, vi tror inte att våra gamla system kan utvecklas tillräckligt. Vi har varit ute i världen och tittat på de här systemen. Vi tror att det kommer att gå bra.

I nummer 2/2012 skrev Sjukhusläkaren om Epic, ett av den nya generationens journalsystem.

Epic är ett av de bolag som är med i kampen om den finska huvudstadsregionens journalsystem. Företaget har varit i Finland och demonstrerat systemet.

”Många företag med i konkurrensen”

– De flesta av de bolag som är intresserade har varit här och visat sina system. Det finns flera företag som Epic, Cerner eller Siemens i den nya generationen, både i Europa och i övriga världen, säger Tinja Lääveri.

I Sverige har riktats kritik mot att bolag som Epic kräver att själv ha total kontroll över systemen. Hur resonerar ni i Finland?

– Man behöver inte köpa hela systemet. I USA är det ganska många sjukhus som bara har delar av Epic.

Planen har varit att välja ut 3-6 bolag, som huvudstadsregionen kommer att starta förhandlingar med.

– Flera bolag kan gå ihop om ett system, men då måste de göra det öppet och förhandla med oss om det man gemensamt tänker leverera. När förhandlingarna är klara kommer vi att ge ett anbud till ett eller flera bolag. Sedan tas det slutliga beslutet av politikerna, säger Tinja Lääveri.

Samtidigt som huvudstadsregionen planerat att satsa på nytt journalsystem så utvecklas i Finland ett nationellt patient­journalarkiv med en gemensam databas.

– Projekten blandas ofta ihop, men de har inget med varandra att göra. Det nationella patientjournalarkivet är ett arkiv, inget operativt system, säger Tinja Lääveri.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera