Nyhetsarkiv

Extern utredning även på KI

Även Karolinska Institutet kommer att låta göra en extern granskning av turerna kring kirurgen Paolo Macchiarini. Beslutet fattades av KI:s styrelse, konsistoriet, i går. Granskningen ska reda ut vad som hänt ända sedan Paolo Macchiarini rekryterades som gästprofessor 2010 fram till idag. 

Granskningen ska enligt konsistoriet ledas av en mycket erfaren jurist och bör biträdas av någon med välmeriterad medicinsk forskningskompetens, högst troligt inte från Sverige.

Granskningen ska bland annat se över om några lagöverträdelser eller formella fel begåtts när Macchiarini rekryterades och om tillräckliga efterforskningar gjordes under rekryteringen. Granskningen ska också reda ut om något, eller tillräckligt gjorts för tt kontrollera att Macchiarinis bisysslor i Ryssland var förenliga med KI:s vetenskapliga och etiska krav. Konsistoriet vill också ha ett svar på varför Macchiarinis anställning förlängdes 2015, trots de tveksamheter som redan då fanns kring hans verksamhet.

I ett pressmeddelande om granskningen skriver styrelsen också att man har förtroende för Anders Hamsten som rektor och uppmanar honom att stanna på sin post under den tid som granskningen pågår.

I en kommentar skriver rektor Anders Hamsten att han anser att konsistoriets beslut om en granskning ligger helt i linje med det han själv anser behöver göras och att han ”tänker fortsätta som rektor för Karolinska Institutet med full kraft och energi, och jag tänker ta det ansvar som åligger mig i den här situationen på bästa möjliga sätt.”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera