Nyhetsarkiv

Expertgrupp konstaterar: oredlighet i ännu en Macchiariniartikel

”Det är ostridligt att de bilder som illustrerar de experiment som artikeln i Biomaterials handlar om är felaktiga.” Det skriver Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning i ett nytt yttrande om en av de forskningsartiklar Paolo Macchiarini skrivit om sin forskning med syntetiska luftstrupar.

Expertgruppen för oredlighet i forskning har på KI:s begäran yttrat sig angående en anonym anälan om felaktiga bilder i artikeln ”Biomechanical and biocompatibility characteristics of elctrospun polymeric tracheal scaffolds” publicerad i tidsskriften Biomaterials (2014;35:5307) som är skriven av Paolo Macchiarini och elva andra författare.

Expertgruppen slår alltså fast att bilderna ostridligt är felaktiga. I ett pressmeddelande skriver expertgruppen att Paolo Macchiarini beklagat förväxlingen av bilder och meddelat att en rättelse har skickats till tidskriften, något som inte har kunnat bekräftas av tidskriftens redaktör. Expertgruppen skriver att det att Paolo Macchiarini uttryckligen uppgett att han skickat en begäran om rättelse till tidskriften och på så sätt medvetet vilselett Karolinska institutet är allvarligt och oredlighet i forskning.

Expertgruppen anser också att det faktum att grunddata är osorterade samt att protokollsanteckningar och journalföring är otydliga och ofullständiga också är att anse som oredlighet i forskning eftersom det inte går att avgöra om grunddata stöder slutsatserna i artikeln.

”Det råder enligt Expertgruppens mening inget tvivel om Paolo Macchiarini är ytterst ansvarig för ifrågavarande forskning och att han därför har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.” skriver gruppen.

Expertgruppen anser också att de övriga elva författarna även de gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Detta eftersom den bristande dokumentationen gör att medförfattarnas ansvar blir otydligt. Det går helt enkelt inte att uttala sig om var och ens skuld för bristerna, men eftersom det generellt gäller att varje författare till ett vetenskapligt arbete tar på sig ett ansvar för arbetets innehåll och slutsatser kan de övriga elva kan anses ansvariga.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera