Nyhetsarkiv

Experimentell behandling ges utanför studier vid Helsingfors Universitets Centralsjukhus

Den omstridda behandlingen Lu- 177 PSMA ges även inom den etablerade vården vid Helsingfors Universitets Centralsjukhus. Hittills har ett 30-tal patienter behandlats- men till ett mycket lägre pris än vid det privata sjukhuset Docrates.

Tapio Utriainen, specialist i cancersjukdomar vid Helsingfors Universitets Centralsjukhus, bekräftar för Sjukhusläkaren att sjukhuset sedan ett och ett halvt år tillbaka ger behandlingen Lu-177-PSMA.

Hittills har man behandlat ett 30-tal patienter- men till ett mycket lägre pris än vid det privata sjukhuset Docrates. Vid Helsingfors Universitets Centralsjukhus betalar patienterna bara sin sjukhusvistelse, 40- 50 Euro per behandling, och behandlas var åttonde vecka.

De prostatacancerpatienter som hittills har fått behandlingen har i stort sett prövat alla andra metoder innan. Men detta är inte ett kriterium för att behandlas med Lu-177 PSMA, uppger Tapio Utriainen, även om sjukhuset har vissa kriterier för att ge denna behandling, som exempelvis att prostatacancerpatienten ska ha genomgått modern hormonbehandling (Abirateron eller Enzalutamid) och sytostatbehandling med Docetaxel.

Ett tiotal patienter står för närvarande i kö till behandlingen vid Helsingfors universitetssjukhus, som dock ännu inte har tagit emot patienter från andra länder.

Varför väljer ni att erbjuda en behandling som ännu inte har utvärderats i randomiserade studier? 

– Vi har sett noterbara resultat i de mindre studierna och följer upp våra patienter noga. Vi utvecklar också dosimetri i denna behandling, säger Tapio Utriainen.

Kan ni dra några slutsatser av metodens effekt när det gäller era egna patienter? 

– Det är lite tidigt att göra sådana analyser, liksom i patientserierna, som har publicerats. Några patienter får enorm nytta av Lu-177-PSMA-behandling, även efter att sjukdomen har progredierat efter andra moderna behandlingar, säger han.

Utsätter ni inte patienterna för en hög risk när ni ger dem experimentell behandling? 

– Jag förstår att detta är ett känsligt och kontroversiellt ämne. Men randomiserade studier är inte kultur när det gäller isotopbehandlingar, säger Tapio Utriainen. Naturligtvis vore det bra att ha att ha sådana studier, men det är också svårt att tänka sig vilken annan behandling vi skulle kunna jämföra Lu-177-PSMA med, säger Tapio Utriainen, men konstaterar att man även i Finland generellt har en skeptisk hållning till Lu- 177- PSMA.

– Vissa sjukhus är restriktiva med att sända patienter till oss och vi kan inte just nu erbjuda behandlingen i den utsträckning vi skulle vilja. Men med tiden tror jag att denna behandling kommer att sprida sig till övriga offentliga sjukhus i Finland, säger Tapio Utriainen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera