Nyhetsarkiv

Evita Zoucas: Vill ha chefer som kan kunskapsstyra

Evita Zoucas visste tidigt att hon ville bli kirurg. Det fanns inga förebilder i släkten, föräldrarna är jurister, däremot har hon själv blivit förebild för yngre kusiner bosatta i England som även de valt läkaryrket.

– Jag tycker om att arbeta med mina händer och är otålig. Jag vill se omedelbara resultat av mitt arbete. Därför har kirurgin passat mig, berättar Evita Zoucas.

Evita Zoucas gjorde sin grundutbildning i Grekland. Hon kom till Sverige för första gången som utbytesstudent och senare som en del av ett forskningssamarbete.

– Sjukvården i Sverige hade ett mycket bra anseende internationellt under 1970-talet. Sverige och USA var ”top of the top” och jag valde Sverige.

Evita Zoucas fick sin första anställning i Lund och där är hon fortfarande kvar, på Skånes universitetssjukhus. Forskningen ledde till en avhandling och senare docentur. I dag arbetar hon med kolorektalkirurgi.

Möjligheter att påverka fackligt

Professionellt hade Evita Zoucas ett samarbete med en kollega som också var fackligt aktiv i Mellersta Skånes läkarförening.

– Jag började känna att det fanns möjligheter att påverka genom det fackliga arbetet. Jag gick en ledarskapskurs där Ingela Tordemalm, som då arbetade på fackets kansli, var med som observatör. Efter kursen tyckte hon: ”du ska komma med i facket!” och på den vägen är det.

Under åren har Evita Zoucas arbetat fackligt i Sjukhusläkarföreningen i Lund med frågor som resursbrist, omorganisationer och sjukhussammanslagning.

– Man trodde att vårdplatssituationen inte kunde bli värre. Men det blev den, kostymen krympte och krympte.

Ledarskapet i vården är centralt för verksamheten och Evita Zoucas är bekymrad över att klinikcheferna som förr varit naturliga auktoriteter i verksamheten allt mer agerar enbart som arbetsgivarrepresentanter.

– Förr stod cheferna för kunskapsstyrning av vården. Man kunde argumentera på samma sätt med dem, utifrån vad som var bäst för patienterna.

Läkare borde ha större befogenhter

– Frågorna om ansvar och befogenheter är centrala i dag. Som läkare kan vi aldrig begränsa oss till att ”bara vara arbetstagare”, vi bär så mycket ansvar för patienternas väl och ve. Men vi saknar ofta befogenheterna.

Kvalitet är en viktig fråga för Evita Zoucas, inte minst för att förbättra ekonomin i sjukvården.

– Komplikationer inom sjukvården kostar enorma summor och vi kan spara mycket genom att höja kvaliteten.

Kvalitetsförbättrande arbete är en av Evita Zoucas hjärtefrågor, som hon gärna vill driva i Sjukhusläkarnas styrelse.

Värnar om utlandsutbildade läkare

Hon intresserar sig även för sjukvårdsorganisation och för hur de kolleger som utbildat sig i utlandet tas emot i Sverige.

– Vi måste finna former för hur de ska kunna anpassa sig till det svenska systemet så att det blir fördelaktigt både för dem och för oss.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera