Nyhetsarkiv

Europeisk specialistexamen – bra eller dåligt?

Många länder inom EU har krav på sina läkare att specialiseringen avslutas med en skriftlig examination. Det har inte Sverige, Norge och Danmark och nyligen tog Nordens överläkarföreningar, som var samlade i Stockholm, ett beslut att värna om varje lands rätt att utfärda specialistbevis och den skandinaviska utbildningsmodellen i europasamarbetet.

Nationell angelägenhet

– Vi ser det som en nationell angelägenhet, säger Sjukhusläkarnas ordförande Thomas Zilling (bilden).

Han är mycket kritisk till, vad han menar är ett försök av UEMS, den europeiska sammanslutningen av specialistläkare, att skapa gemensamma specialistutbildningar för läkare inom EU.

– Vi vill inte ha någon europeisk organisation som kommer med pekpinnar och direktiv, säger han.
Dessutom menar Thomas Zilling att det skulle innebära ökad byråkrati och ett enormt arbete att översätta examinationerna till samtliga länders språk.

– Vi kräver naturligtvis att examinationen ska ske på läkarens eget språk, säger han.

Vem ska betala?

Han ställer sig också tveksam till hur den elektroniska plattformen ska finansieras och vem som ska betala för examinationerna.

– Inom Sjukhusläkarna vill vi se ett kontinuerligt lärande där varje delkurs tentas av under specialistutbildningen, förklarar han.

Han menar att det ger en bättre återkoppling under utbildningen och större möjligheter att hjälpa och stötta läkare under specialistutbildningen. Att råplugga för en enda stor skrivning som avslutning på utbildningen menar han är föråldrat och opedagogiskt.

Hans Hjelmqvist som är svensk delegationschef i UEMS valdes i oktober förra året till vice ordförande i UEMS. Han säger att det är självklart att Sverige och övriga Norden själva får bestämma hur de nationella specialistutbildningarna ska se ut i framtiden.

– Vi har inga planer på att tvinga något land att införa skriftlig examination, säger han.
Däremot menar han att det ska vara möjligt för dem som vill, att delta i en gemensam examination för specialister inom EU.

– Många svenska läkare planerar att jobba i andra EU-länder och vill då ha klara papper från början, säger Hans Hjelmqvist.

Svenskt företag bygger plattformen

Ett samarbete pågår mellan UEMS och det svenska företaget Orzone om uppbyggnaden av den elektroniska plattformen. Där kommer professionell utveckling, fortbildning och kvalitetssäkring att registreras för varje elev eller specialist. Eleven och konstruktören kommer att kunna kontrollera hur väl den studerande uppfyller kursplanens krav.

Hans Hjelmqvist betonar att det är frivilligt att delta och att fokus i systemet ligger på att hjälpa elever, utbildare och ackrediteringsorgan.

Men Thomas Zilling är kritisk och ställer sig frågande till om det verkligen behövs en överstatlig examination av läkare.

UEMS president doktor Zlatko Fras menar att den gemensamma utbildningsplattfomen är ett stort steg framåt för UEMS.

– Genom samarbetet uppmuntrar vi beslutsfattare och vårdpersonal att säkerställa lämpliga metoder för säker medicinsk specialistvård i hela Europa.

Exakt struktur och innehåll kommer att variera mellan de olika medicinska specialiteterna där Orzone kommer att arbeta tätt tillsammans med varje medicinsk specialitet i UEMS 35 medlemsländer, berättar Hans Hjelmqvist.

Finansieringen inte klar

Hur finansiering av examinationerna ska ske är ännu inte klart. Ett pilotprojekt med tre specialistföreningar startade förra året där kardiologi, anestesi och radiologi ingick från början. Men inom radiologin har man inte fullföljt och i dag deltar istället intensivvården i projektet.
Anestesin har kommit längst och har genomfört sin europeiska specialistskrivning med 15 olika platser uppkopplade till plattformen.

– Det hela fungerade bra, konstaterar Hans Hjelmqvist.

Tanken med projektet är att se att den elektroniska plattformen fungerar och håller måttet. Nästa steg är att se vilka specialiteter som vill vara med, konstaterar Hans Hjelm­qvist.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera