Nyhetsarkiv

Europas sjukhusläkare får chans att påverka EU:s toppolitiker

– Det är mycket på gång inom EU som påverkar sjukhusläkare över hela Europa, och därför är det viktigt att visa var vi läkare står i dessa frågor, säger Dr. Joao de Deus, ordförande i AEMH (Europeiska Sjukhusläkarföreningen).

Joao de Deus deltar i konferensens inledande diskussion om hälso- och sjukvårdspolitik på Europanivå, som inleds av Luxemburgs socialminister Mars Di Bartolomeo.

– Även om patientrörlighet är huvudtemat för diskussionen kommer jag även att väcka andra frågor, som arbetstidsdirektivet i ett sjukhusläkarperspektiv och den uppgiftsglidning som innebär att sjuksköterskor och andra yrkesgrupper tar över vissa av läkarnas arbetsuppgifter. Det kanske är bra för sjukhusens ekonomi, men inte för patientsäkerheten, berättar han.

Nytt steg

European Hospital Conference är det första arrangemang som sjukhusläkarnas fackliga organisation håller tillsammans med arbetsgivarnas och sjukhusledarnas organisationer på Europanivå. Joao de Deus tycker att det är ett viktigt steg för att öka sjukhusläkarnas inflytande i Europa:

– Tidigare har AEMH sökt påverka EU framförallt genom våra årliga möten, där vi formulerat ställningstaganden i aktuella frågor. Nu får vi möjligheten att påverka de europeiska motparterna direkt. Patientsäkerhet är vårt gemensamma intresse, även om vi inte alltid håller med varandra om vägen dit. En central fråga för oss är att läkarna som yrkeskår ska ha starkt inflytande över hur sjukhusen drivs och kunna påverka centrala beslut.

Patientrörlighetsdirektivet innebär, som Sjukhusläkaren skrivit om i nr 3-2011, att patienter har rätt att fritt söka vård inom EU och rätt till ersättning även om behandlingsmetoden inte finns i hemlandet. Alla EU-länder måste nu öppna informationskontor för att informera patienter om rätten att söka vård i annat EU-land. Direktivet ska vara implementerat i nationell lagstiftning senast under 2013.

EU-kommissionär Annika Nowak presenterar patientrörlighetsdirektivet på konferensen, och representanter för Ungern, Frankrike, Belgien, Sverige (representerade av Sjukhusläkarnas ordförande Thomas Zilling) och Portugal deltar för att kommentera direktivet ur nationell synvinkel. Dr. Raymond Lies från Luxemburg, som varit ordförande i många av AEMH arbetsgrupper, är moderator:

– Patientrörlighetsdirektivets följder kommer troligen att skilja sig starkt mellan olika delar av EU. I mindre länder som Belgien och Luxemburg kommer det att ha mycket stora effekter. I Luxemburg är till exempel en mycket hög andel av arbetskraften gränspendlare som kan välja att söka sjukvård i vårt land, berättar han.

Världens största medtech-mässa

Medica 2011 är världens största medtech-mässa med över 4 000 utställare och 100 000 besökare varje år. Mässan hålls i Düsseldorf 16-19 november i år.

AEMH-ordföranden Joao de Deus hoppas att även den europeiska sjukhuskonferensen, som hålls den 18 november i mässans lokaler, ska bli välbesökt.

– Det är alltid svårt att veta hur många som kommer när det rör sig om ett helt nytt arrangemang. Vi hoppas få draghjälp av det etablerade arrangemanget Deutscher Krankenhaustag (tyska sjukhusdagen), som hålls för 34:e gången i år och som delar program med oss den 18 november, säger Joao de Deus.

Förutom AEMH är även arbetsgivar- och branschorganisationerna HOPE (European Hospital and Healthcare Federation, där SKL är svensk representant) och EAHM (European Association of Hospital Managers) arrangörer till den första europeiska sjukhuskonferensen. EAHM har ingen svensk medlemsorganisation, men övriga nordiska länder är representerade, till exempel i Norge genom helseforetakkens branschorganisation Norsk sykehus- och helse­tjenesteforening.

Mer information om European Hospital Concerence och Medica 2011 på www.medica.de

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera