Nyhetsarkiv

Europas överläkare debatterade fortbildning

Thomas Zilling menade att det är ett problem inom grundutbildning, vidareutbildning och inte minst fortbildning.

– Vi har idag betydande kunskaper om hur vuxna lär, men få omsätter dessa kunskaper i praktiken och tyvärr är allt för många låsta i det gamla tankesättet och sätter likhetstecken mellan fortbildning och en doktor som befinner sig på kurs eller konferens.

Enligt Thomas Zilling så har alla läkarorganisationer ute i Europa fortbildning på agendan och flertalet har också insett att begreppet CME (Continuing Medical Education) ersatts av CPD (Continuing Professional Development), som är fortbildning i ett mycket vidare perspektiv än bara de rent medicinska färdigheterna.

Thomas Zilling tog upp de influenser från USA som för ett antal år sedan skapade en debatt om läkarprofessionen i Europa eftersatte sin kompetensutveckling och om ett obligatoriskt fortbildningssystem med samlande av så kallade CME- poäng skulle kunna öka läkarkårens engagemang i fortbildning.

Thomas Zilling konstaterade att debatten med åren blev hätsk och delade professionen i två läger. Samtidigt så införde detta en ny dimension med inslag av myndighetsutövning.

”Recertifiering onödig”
Han nämnde också att UEMS har strukturerat fortbildning ur ett fackligt perspektiv i tre områden; Quality Improvement (QI), som kan definieras som själva lärandeprocessen, Quality Assurance (QA) dokumentation och kvalitetsgranskning av fortbildning och slutligen Quality Control som är recertifiering.

Thomas Zilling menade att skapar man förutsättningar för de två första stegen så blir recertifiering onödig.

– Det sista steget är dessutom dyrt och kräver en jättelik byråkratisk organisation, sade Thomas Zilling.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera