Nyhetsarkiv

Europaparlamentet oenigt om läkares fortbildning

Under juni månad ska Europaparlamentet för första gången ta ställning till de föreslagna förändringarna i yrkeskvalifikationsdirektivet. Flera förslag riktar in sig på ökade krav på fortbildning för läkare.

I januari i år avslutades behandlingen av direktivet i Europaparlamentets utskott. Utskotten är inte eniga sinsemellan.

Exempelvis vill inremarknadsutskottet att minimilängden för läkarutbildningar inom EU ska vara fem år, medan miljö- och folkhälsoutskottet vill att läkarutbildningen ska vara minst sex år.

Utskotten vill nu skärpa kraven på fortbildning av läkare, men inte heller på denna punkt är de överens.

Inremarknadsutskottet vill ha obligatorisk fortbildning. Utskottet vill också införa en registrering av alla utbildningsanordnare hos det europeiska kvalitetsregistret EQAR, vilket skulle sidsteppa dem ackreditering specialitetsföreningarna på Europanivå har.

Vidare vill inremarknadsutskottet att det ska vara obligatoriskt för medlemsstaterna att förse Europakommissionen med rapporter om läkares fortbildning var femte år.

Miljö- och folkhälsoutskottet tycker däremot att det räcker med att skriva in i direktivet att varje medlemsstat måste ha fungerande system för läkares fortbildning.

AEMH står fast vid att fortbildningen är och ska vara en integrerad del av en läkares liv, och att fortbildning alltid måste utgå från individens och arbetsplatsens behov. Detaljreglering av detta är varken önskvärt eller möjligt.

Vid AEMH-mötet i Paris i slutet av maj antogs ett uttalande med innebörden att tid och pengar måste avsättas för läkares fortbildning.
AEMH motsätter sig inremarknadsutskottets förslag om överstatlig reglering och stödjer miljö- och folkhälsoutskottet i kravet på att varje EU-land ska ha ett eget system som stödjer läkares fortbildning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera