Nyhetsarkiv

EU ifrågasätter tidsbegränsad anställning för läkare

– Jag är väldigt glad att EU-kommissionen tar upp frågan, säger Anna Rask-Andersen, vice ordförande i Upplands Allmänna läkarförening och ordförande i Sjukhusläkarföreningen, som efter beskedet har fått massor av uppmuntrande mail från kollegor på sjukhuset.

– Det finns ett massivt stöd för Upplands Allmänna läkarförenings aktion bland läkarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nästan hälften av läkarna vid sjukhuset saknar idag fast anställning. I stället förlänger arbetsgivaren tidsbegränsade anställningsförordnanden för läkarna år efter. Idag finns det trots ideliga påpekanden inte några effektiva spärrar mot missbruk av rullande visstidsanställningar, utan en visstidsanställning vid universitetssjukhusen kan pågå under en obegränsad tid, säger Anna Rask-Andersen.

Enligt läkarföreningen bryter det mot Direktiv 99/70 – ramavtal om visstidsarbete.

– Just att arbetsgivaren inte behöver motivera varför det ska vara visstid har gjort att systemet missbrukas menar, Anna Rask-Andersen och läkarföreningen.

Kvinnorna värst drabbade

Hon och läkarföreningen har själva tvingats gör två utredningar för att få fram den verkliga bilden på sjukhuset, eftersom arbetsgivaren på grund av bristfälliga register inte kunnat ge besked om hur många som är visstidsanställda

– Värst drabbade av de osäkra anställningsförhållandena är kvinnorna visar läkarföreningens undersökningar. Föreningen har därför också lämnat in en anmälan till Jämställdhetsombudsmannen (JämO).

Fog för kritiken

I sin svarsskrivelse konstaterar EU-kommissionen att det tycks finnas fog för Upplands läkarförenings kritik och begär besked från svenska myndigheter om hur man agerat för att förhindra missbruk av rullande visstidsanställningar av läkare vid svenska universitetssjukhus.

Kommissionen vill också veta hur bestämmelserna överensstämmer med Sveriges lag om anställningsskydd.

Ärendet handläggs av Kommissionens generaldirektorat för Arbetsmarknadsfrågor, vars enhetschef Armindo Silva nu vänt sig till Socialdepartementet för att få svar på en rad frågor. I brevet till Socialdepartementet daterad 3.e december skriver han:

– Det här är en fråga som är allvarlig för Kommissionen eftersom det verkar som att lagstiftningen när det gäller att anställa läkare vid universitetssjukhus inte följer direktivet.

Om Kommissionen väljer att gå vidare med ärendet, och om Sverige efter påstötningar från Kommissionen inte ändrar reglerna så kan det innebära att konungariket Sverige hamnar inför EU:s domstol i Luxemburg.

Fotnot: TCO har också engagerat sig för att få till stånd en reglering av visstidsanställningar och en harmonisering med EG-rätten och föreslagit att det i LAS (lagen om anställningsskydd) införs en absolut takregel på 36 månader under en femårsperiod, där alla former av tidsbegränsade anställningar räknas samman (inklusive provanställningstid). En visstidsanställd arbetstagare som slår i det nya taket skulle om TCO:s förslag antogs automatiskt få sin anställning omvandlad till en tillsvidareanställning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera