Nyhetsarkiv

EU-harmoniseringen öppnar nya vägar att bli svensk specialist

När konstruktionen med bas, gren och tilläggsspecialiteter skapades förutsåg beslutsfattarna inte vilka konsekvenser det skulle få i en kommande EU-harmonisering.

– En översyn är planerad av indelningen av de svenska specialiteterna till nästa år, men man har ju nyligen kommit fram till modellen med bas, gren och tilläggsspecialiteter så det är osäkert om man hinner ta upp frågan igen under nästa år. Det är ju inget som görs på en eftermiddag, säger Kerstin Magnusson, jurist på Socialstyrelsen.

Enligt EU-direktivet 2005/36/EG om erkännandet av yrkeskvalifikationer och principen om den fria rörligheten av tjänster och arbetskraft ska den som fått specialistkompetens i en medlemsstat automatiskt kunna få erkännande för specialiteten i de medlemsstater där specialiteten finns.

Jämförande tabeller ger automatiskt specialistbevis

För att skapa enhetliga regler för hur det ska gå till innehåller direktivet tabeller där specialiteterna är angivna. Har ett medlemsland anmält en specialitet till direktivets tabell måste landet automatiskt godkänna läkare från andra medlemsstater med specialistbevis inom samma specialitet i tabellen.

Sverige har sedan tidigare anmält dagens grenspecialiteter, exempelvis urologi, till EU-direktivets tabell vilket gör att en svensk läkare kan skaffa sig ett specialistbevis i urologi i ett annat EU-land och automatiskt få det omvandlat till ett svenskt utan att Socialstyrelsen kan säga nej.

Rätten att röra sig fritt grundläggande

Den fria rörligheten inom EU betyder att om en medlemsstat kontrollerat och godkänt en läkares kvalifikationer har läkaren rätt att röra sig fritt och jobba i alla andra medlemsstater med de godkända kvalifikationerna. Är läkaren godkänd som urolog i exempelvis Tyskland har läkaren automatiskt rätt att arbeta som urolog i Sverige om de svenska arbetsgivarna anser att läkaren har de kunskaper som krävs.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera