Nyhetsarkiv

”EU behövs för att stoppa korruptionen”

Supervalåret 2014 inleds med val till Europaparlamentet den 25 maj vilket startat ett intensivt lobbyarbete från både medicinska organisationer och patientorganisationer ute i Europa.

CPME, Standing Committee of European Doctors, där Läkarförbundet är medlem, uppmanar i sitt manifest till att stoppa budgetnedskärningar i vården, värna utbildning, professionens autonomi, patientsäkerhet, medicinsk forskning och slutligen att ge alla lika tillgång till hälsa och vård. Vill man stödja manifestet så går det utmärkt på dess hemsida www.cpme.eu.

Nästa organisation, som är ute på webben med ett elektroniskt manifest är European Patient Forum. Går man in och signerar på deras hemsida så stöder man ett upprop för att ge patientorganisationerna en starkare röst i Europa. Patientorganisationerna vill genom ökat inflytande skapa en plattform för att garantera alla EU-medborgares lika rätt till högkvalitativ vård. Vidare vill man skapa ett nätverk för patientinflytande inom medicinsk forskning på alla nivåer i forskningskedjan.

Organisationen FEMS (European Federation of Salaried Doctors) kallar till demonstration i sina medlemsländer den 15 maj och planerar även en manifestation utanför EU-parlamentet i Strasbourg. Organisationen består av sjukhusspecialister som är anställda och organiserar främst doktorer i Frankrike, medelhavsländerna samt forna östeuropeiska EU-stater. Här har Sverige ingen representation.

Kräver nolltolerans mot korruption

FEMS kräver i sitt manifest bättre arbetsvillkor för hälso- och sjukvårdspersonal. Arbetstidsdirektivet som negligeras på många håll i Europa, inte minst i England, är en viktig fråga för organisationen liksom problemet med att Västeuropa tömmer öst på deras läkare. Mest intressant är kravet på nolltolerans mot korruption inom EU:s hälso- och sjukvård. Kravet väckte en hel del diskussion då FEMS nyligen presenterade sitt förslag vid ett möte på Sicilien. På frågan om hur korrupt Italien egentligen är svarar Enrico Reginato, FEMS ordförande:

– Totaly corrupt and on all levels of society!!!

Till och med utbildningen är korrupt hävdar Reginato. All vidareutbildning måste ske på universitetssjukhus. Utbildningsdoktorer kan bli godkända i opererande specialiteter utan att ha gjort en enda egen operation och får trots detta ut sitt specialistbevis.

”Svarta pengar och vänskapsband”

Högre positioner eller tjänster kräver antingen svarta pengar eller starka vänskaps­band. Tillgång till god vård i Italien kräver inte sällan pengar vid sidan om till doktorn, men det betalas även pengar läkare emellan som ersättning för att man remitterar en patient.

Så rullar improduktiva pengar i ständig ström mellan olika aktörer där patienterna slussas mellan offentliga och privata aktörer i ett svåröverskådligt flöde med försäkringspengar och privata pengar. Även i Grekland hävdar man att det är omöjligt att få en operation utförd inom offentlig sjukvård utan ett par tusen euro under bordet.
Något uppgiven ställer jag frågan;

– Hur vill organisationen sätta stopp för detta?

– Jo! säger Reginato, Hjälpen måste komma utifrån och då från EU. Vi kan börja med att en europeisk specialistexamen skulle vara bra, för här kontrollerar maffian allt inklusive Berlusconi.

Korruptionen i Slovenien gör att slovener kan få billigare vård i Österrike

Det nya EU-direktivet om gränsöverskridande vård är ett bra exempel på hur EU kan påverka korruptionen enligt Dr Bojan Popovic från Slovenien. Han kunde berätta att, då direktivet nu är implementerat, så söker allt fler slovener sig över gränsen för vård i Österrike.

Men direktivet ersätter bara enligt kostnaderna för vård i hemlandet och patienten får själv stå för mellanskillnaden.

– Just det, svarade Popovic, men i Slovenien med korruption i alla led i vård­apparaten så innebär det att kostnaderna är högre än i grannlandets konkurrensutsatta vård där patienten får tillgång direkt till exempelvis en MR-undersökning eller annan vård de söker för. Detta har lett till att slovenska sjukhus tvingats göra upp med korruptionen i organisationen för att kunna konkurrera.

Tyskland skakat av mutskandal

Men omfattande korruption i sjukvården finns mycket närmare oss än vad vi kanske tror. 2013 skakades Tyskland av en omfattande mutskandal där hundratals läkare åtalades för tagande av mutor av läkemedelsindustrin under åren 2008-2012.

Enligt tidningen Der Spiegel har bland flera generikaföretaget Ratiopharm betalat läkare betydande summor under bordet för att få läkarna att skriva ut deras preparat. Men inte bara läkemedel är i blickfånget i Tyskland. Enligt Der Spiegel så förekommer utbrett att allmänläkare som remitterar patienter till ett visst sjukhus får någon form av s.k. fångstpremie.

Hur snövita är vi i Sverige egentligen?

– Men hur är det då i Sverige frågar Popovic under mötet på Sicilien, har ni ingen korruption?

– Nej! Svarar jag pliktskyldigt, vi brukar alltid ligga högt upp på listorna avseende avsaknad av korruption i internationella jämförelser, trea efter Danmark och Nya Zeeland.

Men frågan är om vi är så snövita? Definitionen av korruption inkluderar mutor, utpressning, nepotism, beskyddarverksamhet, mygel, och förskingring.

Om vi börjar i toppen på Sjukvårdssverige och kikar på Sveriges kommuner och Landsting, SKL, är det en transperant organisation där väljarna har inflytande genom offentliga val? Knappast.

Hur är svensk vård avseende tillgänglighet för den enskilde patienten? Inte ens i Region Skåne kan man fritt välja mellan sjukhusen oavsett bostadsort.

Hur är det med tjänstetillsättning inom offentlig verksamhet, är det alltid meriterna som styr? Hur är det med sanningshalten i rapporteringen av diagnoser för DRG-sättning som underlag till verksamhetens finansiering?

Sambandet mellan korruption, hälsa och livslängd är skoningslös skriver Sören Holmberg och Bo Rothstein i en artikel i tidningen Forskning och Framsteg.

I sin artikel beskriver de hur 80 procent av befolkningen i 23 u-länder stött på korruption inom vården och långt över 50 procent i före detta östblocket. De kan visa på ett tydligt samband mellan god kvalitet på offentliga institutioner och folkhälsa – länder med låg korruption har klart längre livslängd.

Även om Sverige tycks tillhöra de bästa i klassen så är ändå är frågan intressant; hur fria från korruption är vi egentligen?

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera