Nyhetsarkiv

”Ett ständigt problem att vara svansen i vårdkedjan”

De rehabiliteringsmedicinska klinikerna är sedan länge modernt kvalitets­ackrediterade och arbetar i multidisciplinära team med patienten i centrum. Trots det är det ofta de mer akuta delarna av sjukvården som pockar på uppmärksamhet och pengar.

Karin Rudling är ordförande för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM). Hon säger att det kommer mer och mer signaler från akutsidan att man vill ha in rehabiliterings­medicinsk kompetens tidigare i vårdkedjan.

– För att man ska vara lyckosam så behöver hela processen finnas med från början.

Men hon säger också att den akuta sjukvården kräver så mycket, att brist på tid och ork äventyrar vårdkedjans yttersta delar.

– Även om sjukhusdirektören i januari säger att det är jätteviktigt med rehabiliteringsmedicin och att hela vårdkedjan fungerar för våra patienter, så är risken stor att man i slutet av året inte hunnit runt hela kedjan.

Karin Rudling menar att när ett nytt budgetår kommer så börjar arbetet med inventering och förstärkning återigen i vårdkedjans första delar.

Hon tycker att vi alla ständigt behöver påminnas om att akutsjukvårdskedjan måste fungera från början till slut, att de olika delarna inte står i motsats till varandra utan utgör en helhet.

– Det gäller även den yttersta svansen.

Men rehabiliteringsmedicin kämpar lite i motvind.

I och med att specialiteten är ung har inte forskning kommit lika långt på alla områden, och man har inte alltid evidens att presentera för att få de resurser som verksamheten kräver.

Men Karin Rudling spår dock att rehabilitering och rehabilitering­s­­­­­medicin blir alltmer aktuellt.
– Vi är vana vid interdisciplinärt team­arbete, värdebaserad vård och att sätta patienten i centrum.

Hon säger att rehabiliteringsmedicin erbjuder multidisciplinärt teamarbete med holistiska mål och patienten i centrum.

Men även om arbetssätten uppfattas som moderna kan de rimma illa med traditionell naturvetenskaplig forskning.
– När det är helheten som är behandlingsmodellen så är det svårt att beforska med naturvetenskapliga metoder där man plockar ut delar, säger Karin Rudling.

Hon vill framhålla SFRM:s mång­åriga arbete med kvalitetsackreditering av rehabiliteringsmedicinska kliniker.

– Det är inget som har kommit uppifrån, vi har valt det själva. Och idag har vi stöd av lagen som säger att alla sjukhus ska ha kvalitetsledningssystem, även om i princip inga har det.

FAKTA: Nästan alla kliniker är ackrediterade

De rehabiliteringsmedicinska klinikerna började arbeta med externa granskare av kvalitetsledningssystem redan för 20 år sedan.

Lund var först ut och numera är alla universitetskliniker utom en och de flesta av de större klinikerna granskade och ackre­diterade med hjälp av CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities), som är en non-profit organisation med internationella ackrediteringsprogram.

Vi har satsat på ett strukturerat kvalitetsarbete med kvalitetsledningssystem för att säkerställa att åtminstone vår del av vårdkedjan fungerar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera