Nyhetsarkiv

Ett år med föreskrift om ohälsosam stress i arbetslivet

Arbetsmiljöverket har genomfört 511 inspektioner under det första året med nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

För ett år sedan, den 31 mars 2016, införde Arbetsmiljöverket en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. De innebär bland annat att arbetsgivaren ska motverka arbetsrelaterad stress genom att exempelvis säkerställa att arbetsbelastningen inte är ohälsosam för arbetstagarna och att arbetstider inte förlagda så att de leder till ohälsa.

Under det år som gått har myndigheten genomfört totalt 511 inspektioner där de nya föreskrifterna använts. I var tredje anmälan om arbetssjukdom i arbetsskadestatistiken från 2015 uppges den vara orsakad av ”sådant som är kopplat till hur arbetsgivaren organiserar arbetet eller hur relationerna ser ut på arbetsplatsen”.

Bland de 511 inspektionerna där föreskriften använts förra året gjordes runt 15 procent inom branschen ”vård och omsorg, sociala tjänster”.

– Oavsett var vi inspekterar är det nu arbetsgivarna – med stöd av de nya reglerna – som ska verka för tydliga roller, hälsosam arbetsbelastning, prioritering och återhämtning, säger Pia Zätterström, tillsynschef på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Anna Rask-Andersen, en av ledamöterna i Läkarförbundets Arbetslivsgrupp och tillika ordförande för Sjukhusläkarna Uppsala, säger att man från fackligt håll är ”väldigt glada över att föreskriften har kommit till stånd och hoppas att den ska ha effekt i framtiden”. Dock ser hon inte att den under det år som gjort någon avgörande skillnad – åtminstone inte i Uppsala.

– Långtidsjukfrånvaron för läkarna har ökat nästan med 25 procent, från 1,3 procent till 1,6 procent, på ett år – och speciellt bland AT-läkare, ST-läkare och yngre specialister. Samtidigt har Akademiska sjukhuset sparat på företagshälsovården, vilket vi anser är helt fel väg att gå. Företagshälsovården har en mycket viktig roll i rehabiliteringen tillbaka till arbetet, säger Anna Rask-Andersen.

Hon menar att arbetsgivaren haft en rad utbildningar och talat mycket om föreskriften, men att det egentligen stannat där. I samband med att Arbetsmiljöverket var på plats för att inspekterade de höga uttagen av övertid förelade de landstinget att göra prioriteringslistor.

– Vi har diskuterat dessa i styrelsen. Listorna är allmänt hållna och baseras främst på den så kallade Einhornska prioritetsutredningen. Problemet är bara att på exempelvis akutmottagningen tillhör väldigt många patienter den svårast sjuka gruppen och då måste läkarna prioritera bland dem. Vi skulle önska andra typer av listor – till exempel att olika administrativa uppdrag kan anstå, så som att signera journalanteckningar, intyg med mera.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera