Nyhetsarkiv

Etiskt råd varnar för köpt vård

Ingen ska kunna köpa sig till bättre kvalitet i den offentliga vården. Det anser Statens medicinsk-etiska råd med professor Kjell Asplund i täten.

UPPDATERAD I dag publicerar Statens medicinsk-etiska råd, Smer, sin rapport där de på eget initiativ tittat på så kallad medfinansiering i vården. Några landsting har redan infört modellen där patienten är med och betalar för att exempelvis få en bättre hörapparat eller bättre linser vid en starroperation, än vad landstinget annars erbjuder.

Argumenten mot medfinansiering är fler än de som talar för, kommer Smer fram till. Patientens valfrihet ökar visserligen när det finns möjlighet att köpa sig till högre vårdkvalitet, å andra sidan riskerar man en utveckling av vård på ojämlika villkor. En konsekvens kan bli att man frångår principen om hög vårdkvalitet för alla, befarar Smer.

– Att lägga till pengar för att få någonting bättre i den offentliga vården såsom ett eget rum, bättre mat vid sjukhusvistelse, en mer avancerad lins eller hörapparat är inte etiskt godtagbart, säger Kjell Asplund, ordförande i Smer, i ett pressmeddelande.

Det är patientens behov av vård, inte hennes betalningsförmåga, som ska styra vilken vård hen får, anser rådet.

– Vi kan inte blunda för de långsiktiga samhälleliga och etiskt känsliga konsekvenserna för nya vårdvals- och finansieringsformer av vård. Den samhälleliga diskussionen måste ske nu – innan medfinansiering införs i fler landsting, säger Kjell Asplund vidare.

Elin Ericsson, vice ordförande i Sjukhusläkarna och föreningens talesperson i etiska frågor, framhåller också riskerna med ojämlik vård vid medfinansiering.

– Grunden för oss är att det som är medicinskt befogat ska vara lika för alla och likadant i hela landet. I den offentligt finansierade vården ska man inte kunna köpa sig förbi vårdköerna.

Samtidigt ser hon valfriheten som viktig.

– Vill man ha Rolls Royce-varianten av hörapparat är det ju ökad frihet för individen att kunna välja det – fast det gäller ju bara för den som har pengarna. Det är en problematisk fråga och det är bra om rapporten leder till att frågan kommer att bli diskuterad, säger Elin Ericsson.

Här är rapporten Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera