Nyhetsarkiv

Etisk strategi efterfrågas när sjukvården digitaliseras

En digitaliseringsetisk strategi som omfattar alla steg från utveckling till introduktion av den nya tekniken inom hälso- och sjukvården. Det föreslår nu Statens medicinsk-etiska råd, Smer, i en ny rapport.

Den digitala tekniken öppnar upp för stora möjligheter – men väcker också en hel del frågor om integritet, identitet, säkerhet och potentiell diskriminering och rättvisa. Det slår Statens medicinsk-etiska råd fast i en ny rapport om kroppsnära teknik och hälsoappar som publiceras i dag.

– Etiken får inte hamna på efterkälken. De nya teknikerna är lovande, men det är hög tid att vi tar de etiska aspekterna på allvar, säger Kjell Asplund, ordförande i Smer i ett pressmeddelande och tillägger att en digitaliseringsetisk strategi därför behövs.

– Sverige vill bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården. De etiska frågeställningarna måste vara en självklar utgångspunkt i arbetet för att nå dit. Etiska aspekter behöver även tas upp i det europeiska och globala hälsosamarbetet, säger Kjell Asplund.

Framför allt är det utvecklingen av egenmätningar genom kroppsnära teknik och hälsoappar som väcker mycket etiska frågeställningar. Det kan handla om mätning vid diabetes, epilepsi eller migrän, vid psykisk ohälsa eller posttraumatisk stress.

– Hälso- och sjukvården har ett särskilt ansvar för att ta vara på den nya teknikens möjligheter för patienter och verksamheter. Prioriteringsplattformens etiska principer ska vara utgångspunkten när vården överväger metoder för egenmätningar, säger Kjell Asplund.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera