Nyhetsarkiv

Etikprövningsnämnd: Macchiarini fuskade

Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning bedömer att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Yttrandet gäller en artikel som beskriver transplantationer av konstgjorda matstrupar i råttor. Artikeln publicerade i Nature Communications år 2014 (Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats).

Expertgruppen anser att Paolo Macchiarini som huvudförfattare vilselett både i sin presentation och i sin tolkning och beskrivning av resultaten. Rådata som ligger till grund för resultaten har heller inte lämnats ut i sin helhet. Dessutom anses forskarna ha avvikit från det försöksdjursetiska tillståndet. Utredningen visar på att de råttor som använts har haft betydande viktminskningar, men uppgifterna om hur stor denna har varit varierar. Försöksdjursjournaler har heller inte lämnats ut.

KI ska nu utreda alla Paolo Macchiarinis djurförsök på institutet.

– Det finns sådana oklarheter när det gäller de djuretiska tillstånden att vi omedelbart vidtar åtgärder. Vi ska tillsätta en utredare för att granska Paolo Macchiarinis samtliga djurförsök vid KI. Övriga medverkande forskare får heller inte utföra djurförsök tills vidare, säger Henrik Grönberg, vikarierande prorektor vid Karolinska Institutet i en kommentar på ki.se.

Karolinska Institutet skriver nu på sin webbsida att samtliga författare till artikeln ska få komma med synpunkter innan vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright fattar beslut i oredlighetsärendet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera