Nyhetsarkiv

Enighet i riksdagen om utökat meddelarskydd

Även om det finns enighet i sakfrågan finns det en skiljelinje i frågan om meddelarskyddet ska lösas genom ändrad lagstiftning eller via avtal. Folkpartiet och moderaterna förordar en avtalslösning, medan övriga riksdagspartier vill ha en lagändring.

Samtliga partier vill dock undanta affärshemligheter från skyddet.

Tveksamheten till förslaget har tidigare varit störst bland moderaterna, men enligt Sunt Liv föreslår nu en arbetsgrupp inom partiet att frågan om utvidgning av meddelarskyddet till privatanställda i offentligt finansierad verksamhet ska med i moderaternas kommunala handlingsprogram som antas i höst.

Läs hela artikeln: Alla vill ha ett utökat meddelarskydd

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera