Nyhetsarkiv

Enighet i riksdagen om utökat meddelarskydd

Även om det finns enighet i sakfrågan finns det en skiljelinje i frågan om meddelarskyddet ska lösas genom ändrad lagstiftning eller via avtal. Folkpartiet och moderaterna förordar en avtalslösning, medan övriga riksdagspartier vill ha en lagändring.

Samtliga partier vill dock undanta affärshemligheter från skyddet.

Tveksamheten till förslaget har tidigare varit störst bland moderaterna, men enligt Sunt Liv föreslår nu en arbetsgrupp inom partiet att frågan om utvidgning av meddelarskyddet till privatanställda i offentligt finansierad verksamhet ska med i moderaternas kommunala handlingsprogram som antas i höst.

Läs hela artikeln: Alla vill ha ett utökat meddelarskydd

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera