LÄKARASSISTENTER

”En utmärkt chans att tidigt få bekanta sig med läkaryrket”

Sveriges läkarförbund Student betonar vikten av att fler arbetsgivare tar tillvara på möjligheten att anställa läkarassistenter. Studenten Henrik Ecke är en av de som på detta sätt har fått chansen att ta del av grunderna i det kliniska arbetet, skaffa sig erfarenheter och lära känna läkaryrket på nära håll. Han håller med studentorganisationen.

– Arbetet som läkarassistent var ett sätt för mig att få prova mina vingar. Jag fick verkligen testa relevanta uppgifter och närma mig läkarrollen med ett bra stöd från mina kollegor, säger han.

– Att jobba som läkarassistent är en utmärkt chans att tidigt i processen få bekanta sig med läkaryrket. För mig och många andra är det här en första chans i karriären att på allvar få göra något som känns betydelsefullt, att få känna sig behövd och uppskattad utifrån sin kompetens.

Henrik Ecke minns första arbetsdagen med glädje. Det var den 6 maj 2019, en mulen vårmorgon, och han hade just inlett sin arbetsperiod på Närhälsan Södra torget vårdcentral i Borås. Introduktion stod på schemat och han gick bredvid två seniora kollegor.

– Det var nervöst i och med att jag aldrig hade jobbat på det här sättet förut. Det var mycket som var nytt, exempelvis kring hur man dikterar, skriver journal och sköter den administrativa biten, men det var oerhört roligt på samma gång. Jag kände direkt att jag hade hamnat rätt, säger han.

Henrik Ecke, som är född och uppvuxen i Kungsbacka i norra Hallands län, studerar till läkare i Polen. De senaste åren har han inför varje semesterperiod försökt att hitta bra arbetsplatser för att komma in i systemet på ett lämpligt sätt, främja sin utveckling och bygga på sitt cv.

Hans första period som läkarassistent gav mersmak, och förra sommaren fortsatte han sin bana i en liknande roll på en vårdcentral i Skene, cirka fyra mil sydväst om Borås.

Jag fick förutsättningar att utvecklas i riktning mot att bli en kompetent läkare i framtiden. Henrik Ecke, läkarstudent

I rollen som läkarassistent har han rent konkret fått göra initiala bedömningar, ta anamnes, ställa preliminära diagnoser och ta fram behandlingsplaner tillsammans med ansvariga seniora kollegor. På samma premisser har han även gjort årskontroller av patienter med kroniska sjukdomar, däribland diabetes och högt blodtryck.

– Jag känner att jag fick förutsättningar att utvecklas i riktning mot att bli en kompetent läkare i framtiden. Jag vet andra som till stor del har fått jobba med andra uppgifter som inte har känts lika betydelsefulla. De kommer inte in i läkarrollen på samma sätt, säger Henrik Ecke.

En annan utlandsstudent som har utpräglat positiva erfarenheter av att göra en insats som läkarassistent är Sanna Miri. För två år sedan arbetade hon under åtta sommarveckor på en vårdcentral i Region Gävleborg.

– För mig var tjänsten framför allt en viktig introduktion till sjukvården i Sverige. Jag hade aldrig jobbat inom vården här hemma tidigare. Jag hade inte heller jobbat på vårdcentral, vilket var en ny utmaning, säger hon.

Varje vecka hade Sanna Miri, som också har studerat i Polen, i regel minst två ”läkardagar” med renodlat läkarnära arbetsuppgifter. Övriga arbetsdagar var i stället inriktade på andra uppgifter, exempelvis att ta hand om sår och infektioner. Hon säger att det var en bra mix och att hon värdesätter erfarenheterna som anställningen genererade.

– Jag fick ett stärkt självförtroende i min yrkesroll. Jag fick träffa patienter på egen hand och bland annat prova på att ta anamnes på ett korrekt sätt. Det var en kick att få konstruktiv kritik och värdefull feedback från kunniga handledare.

Det gäller att tjänsterna är utformade på ett relevant sätt. Niki Shams, ordförande för SLF Student

På senare år har allt fler regioner börjat anställa läkarassistenter, inte minst inom just primärvården, i ett försök att locka studenterna att stanna kvar efter att de har blivit klara med sin utbildning.

Niki Shams, ordförande för Sveriges läkarförbund Student, säger att det är orimligt att läkarstudenter inte får vikariera som underläkare inom primärvården före examen. Omställningen till en god och nära vård innebär ju i praktiken att mer och mer ansvar och belastning läggs på primärvården, samtidigt som det finns alldeles för få allmänspecialister.

– En kortsiktig lösning kan vara att få in fler läkarstudenter som läkarassistenter och på så sätt också väcka deras intresse, men det gäller att tjänsterna är utformade på ett relevant sätt, säger hon.

Frågan om hur läkarassistenternas tjänster bör se ut är inte direkt ny. Redan i början av 2000-talet genomförde Läkarförbundet exempelvis en kartläggning som visade att förekomsten och benämningarna av sådana tjänster varierade, men också att verksamheten i stort tycktes fungera förhållandevis väl.

Niki Shams, ordförande för SLF Student, beskriver användningen av läkarassistenttjänster som en win-win-situation. Foto: Press

I grunden är tanken med tjänsterna alltså att läkarstudenter gradvis ska ges tillfälle att under handledning närma sig läkares sätt att tänka och jobba. Assistenterna får genom egen delaktighet lära sig om sjukvårdens verksamhet och kan bekanta sig med andra yrkesgruppers ansvarsområden.

Trots att det finns tecken på att arbetsgivare i allt högre grad tagit fasta på potentialen med läkarassistenttjänster är det fortsatt svårt för många intresserade att få anställning. SLF Student får ofta frågor från både medlemmar och arbetsgivare om vilka regler och förutsättningar som faktiskt gäller, och erfarenheten är att osäkerheten kring hur tjänsterna bör utformas sett till innehåll, ansvar och lön – samt mer specifikt huvudmännens okunskap i dessa frågor – bidrar till att det i slutändan finns alldeles för få tjänster.

– Arbetsgivarna tar inte tillvara på den här chansen tillräckligt mycket. Det här är ju en win-win-situation. Det är en unik möjlighet för läkarstudenter att genom små försiktiga steg få en inblick i hur det är att arbeta som läkare. När man som student i regel bara får följa efter och som underläkare förväntas göra mycket på egen hand blir jobbet som läkarassistent ett viktigt mellansteg, säger Niki Shams.

– Samtidigt är det en vinst för verksamheten att få knyta till sig en ung kompetent person som kan avlasta personalen. Det är en bra rekryteringsmöjlighet, både på kort och lång sikt.

SLF student har länge drivit på för att läkarassistent ska bli en juridiskt formaliserad tjänst med arbetsidentifikationskod (AID), som regleras med nationella föreskrifter. Fastän utgångspunkten är att läkarassistenter kan jobba med vissa medicinska uppgifter på delegation, samt andra arbetsuppgifter som inte är förbehållna någon specifik yrkeskategori, förefaller gränsdragningarna i vardagen många gånger som långt ifrån självklara och enkla att göra.

Det är av stor vikt att arbetsgivare tar hänsyn till och anpassar arbetsuppgifterna. Niki Shams, ordförande för SLF Student

– Det hade givetvis varit bra med ökad tydlighet. Men det finns också en stor mängd samlad kunskap och erfarenhet att luta sig mot. Är man läkarassistent är man läkarassistent – man ska främst syssla med uppgifter som är kopplade till den medicinska kunskapen och inte omvårdnadsfrågor, säger Niki Shams.

– Det är av stor vikt att arbetsgivare tar hänsyn till och anpassar arbetsuppgifterna till var läkarstudenten befinner sig i fråga om kompetens och erfarenhet. Den progressiva aspekten är en avgörande del av kompetensutvecklingen.

För Henrik Eckes del har det funnits en tydlig progression beträffande arbetsuppgifternas karaktär, och han känner att han är redo att ta nästa steg i karriären. Till sommaren ska han jobba som underläkare på Närhälsan Skene vårdcentral, alltså samma arbetsplats som han ifjol gjorde en insats på som assistent.

– Jag har valt att stanna kvar eftersom jag känner de som jobbar där och vet att jag gillar arbetsplatsen. Det känns som en bra lösning för båda parter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera