Nyhetsarkiv

En rörlig vård kräver mobila lösningar

Catharina Mann är projektledare för nationell e-hälsa vid SKL och arbetet bedrivs i samarbete med alla regioner och landsting under namnet Center för e-hälsa i samverkan, Cehis.

Tanken med projektet är att alla aktörer inom vård och omsorg ska se IT som en möjlighet att underlätta vården för medborgarna och öka delaktigheten. Catharina Mann berättar att man just håller på att starta ett projekt tillsammans med Sjuhärads kommunförbund, där åtta kommuner ska samarbeta för att ta fram mobila lösningar inom hemsjukvården och hemtjänsten.

– Här kan det också bli aktuellt med appar. Vi vill att personalen har läsplatta eller smart mobil med sig när de är ute och jobbar så att de kan nå journalsystem och all information de behöver. Tanken är också att det ska underlätta för patienten att ta del av beslut och snabba upp processen, säger hon.

SKL vill också se appar i form av individbaserade stöd och Vitalis har haft flera nomineringar till Vitals stipendiet de senaste åren, som avsett app-projekt

När de gäller nättjänster pekar Catharina Mann på två projekt som hon tycker är mycket lyckade och som är ett resultat av den nationella strategin för e-hälsa som regering och riksdag antagit. Det är ungdomsmottagningen på nätet som är en snabbt växande e-hälsotjänst som får också killar att våga be om råd och hjälp när det gäller sexualitet.

Samtidigt har e-recept underlättat för medborgarna att snabbt och enkelt få ut sina läkemedel.

SKL lägger en hel del kraft på den grundläggande strukturen som ska underlätta och ge nya IT-tjänster i vården. Just nu är arbetet inriktat på att ta fram ett gemensamt IT-språk som ska göra att alla inom vården, både offentlig och privat, använder samma termer och symboler.

– Det öppnar upp för fler möjligheter att arbeta med appar. Vi tycker att sjukvården behöver mycket mer enkla mobila lösningar och vi uppmuntrar och stöttar enskilda projekt ute i landet med stimulansbidrag, säger Catharina Mann.

Man vill se många förebilder som andra kan lära av. Vid årets Vitalis, den stora teknik och IT-konferensen för kommuner och landsting i Göteborg i april, kommer flera programpunkter att handla om mobila lösningar i form av appar.

Appar och läsplattor allt viktigare i arbetslivet

En nyligen publicerad undersökning bland 10.000 konsumenter visar att knappt hälften tittar regelbundet på tv, men över hälften använder nättjänster via sin smarta telefon och majoriteten hämtar regelbundet nya appar.

Över hälften av de tillfrågade i undersökningen har en smart telefon, motsvarande siffra 2010 var 25 procent.

Antalet ägare till pekplattor har ökat från åtta till fjorton procent under samma tid.

Enligt undersökningen får pekplattor en allt viktigare roll i yrkeslivet. Så många som var tredje uppger att de använder apparaten i första hand i sitt jobb.

I studien som genomfördes av Accenture deltog 10.000 konsumenter från Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Japan, Ryssland, Sydafrika, Sverige och USA.

Tipsa oss om bra medicinska appar!

Känner du till några bra medicinska appar maila oss på redaktionen. Adressen är: redaktionen@www.sjukhuslakaren.se
Beskriv också gärna varför du tycker att appen är bra.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera