Nyhetsarkiv

”En gigantisk demokratisk rättsskandal”

I utredningen ”Patientens rätt” nämns ingenting om patienters rätt att söka sjukvård utomlands. Det nämns heller ingenting om patienters rätt att bli upplysta om rätten att få vård inom EU/EES. Detta är en miss eller kanske ett utslag av den sparsmakade syn på patienters rätt som råder i riket.

Svenska myndigheter och beslutsfattare har fastnat i uppfattningen att sjukvård enbart utgör en kostnad. Att sjukvård är tärande snarare än närande.

Det är dock ett faktum att patienter som diagnostiserats med sjukdom som går att bota eller lindra bör botas eller lindras så fort det är möjligt annars riskerar de förvärrad sjukdom eller ökat lidande. Patienter som väntar och lider fungerar sämre, i familjen, på arbetet och i samhället.

Patienter som inte kan jobba för att de köar för utredning eller behandling, ökar kostnaderna överlag. Lidandet har sitt pris.

Rättigheter är ingenting värda om man inte känner till dem.

Därför är det inte mindre än en skandal att informationen om svenska medborgares rätt att få vård utomlands varit så dålig att många människor känt sig tvungna att betala tiotusentals, ibland hundratusentals kronor ur egen ficka för att bli behandlade, när de sen visar sig att de bara kunnat boka en tid på en universitetsklinik i Milano eller på privata schwarzwaldkliniken och skicka räkningen till Försäkringskassan.

Det är klart att SKL, som aspirerar på den samordnande rollen bland Sveriges Kommuner och Landsting, är skyldiga att informera allmänheten om möjligheten att få vård i rimlig tid inom EU.

Det är cyniskt att, när landstingen inte klarar sitt uppdrag utan att fuska med statistiken, hålla inne med information om lagstadgade alternativ till vård. Det är extra cyniskt av SKL att verka politiskt för införandet av krav på förhandsbesked för vård inom EU, då de flesta av dem som sökte förhandsbesked fick nobben medan de som inte sökte, fick sina räkningar betalda.

SKL tänker på sig själv – inte patienten

Risken att förlora kostnadskontrollen är troligtvis ett skäl för SKL att vilja hålla inne med information till människor om rätten till vård utomlands. Att det skulle bli dyrare eller att pengarna kan användas bättre till sjukvård här hemma, är inte alls säkert och heller inget skäl för att medvetet åsidosätta den EU-lagstiftning som Sverige själv förespråkar.

Bra förslag av EU-kommissionen

Medicinskt indicerad sjukvård är lönsam för samhället och det blir inte sammantaget dyrare om EU-kommissionens förslag till regelverk går igenom.

Patienten får då ”ta med sig” till utlandet, de pengar åtgärden skulle ha kostat hemma. Åtgärden får heller inte kosta mer än det egna landets medborgare betalar, vilket minimerar risken för undanträngningseffekter och gräddfiler i det behandlande landets sjukvårdssystem. Det är alltså ett bra förslag som också ger medlemsländerna rätt att införa egna begränsningar om landets sjukvårdssystem hotas.

Allt fler medborgare är födda utomlands och allt fler av infödda känner sig trygga i sina europeiska grannländer. Detta gäller för hela Europa. Svensk sjukvård kan då inte ägna sig åt att via hemlighetsmakeri försöka hindra sin befolkning från att utnyttja EU-lagstadgade rättigheter.

Sveriges sjukvård kan heller inte uteslutande ägna sig åt att hålla budget, minimera inläggningar på sjukhus och syssla med ad hoc-sjukvård akut. Svenska sjukvårdsproducenter måste få konkurrera om Europas högspecialiserade och specialiserade vård. Vi måste få tävla i god sjukvårdskvalitet så att andra länders patienter vill söka planerad vård här, i minst lika stor utsträcknings som vi vill söka vård där. Det är så sjukvården kan bli mer närande än tärande.

Inför diagnosticerad vårdgaranti

En diagnosrelaterad vårdgaranti kan leda till att rätt patienter skickas utomlands och att de flesta patienter även fortsättningsvis kan tas om hand av den svenska sjukvården.

En väg till en ”gränslös sjukvård i balans” kan vara den av Sjukhusläkarföreningen och Läkarförbundet förslagna diagnosrelaterade vårdgarantin. Då patienten inom en månad får kontakt med en specialistläkare och tillsammans med denne upprättar ett behandlingskontrakt om utredning och behandling i rimlig tid, kan också alternativet att kontraktet utförs utomlands dryftas.

Det sägs ofta att svenska patienter absolut vill bli behandlade hemmavid med det kan bero på dålig information och otrygghet angående möjligheter och alternativ.

Om patienten ”vårdlotsas” utomlands av sin läkare och om SKL ärligen upplyser medborgarna om hur man söker vård i Köpenhamn, Hamburg eller Oslo så kommer fler människor känna sig bekväma med att resa utomlands. Inte bara för att åka skidor utan för att slippa lida i onödan.

”Det finns inga sjukdomar bara människor som blir sjuka” (Hippokrates)

Marie Wedin, ordförande i Sjukhusläkarföreningen

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-02

Prenumerera