Nyhet

”En extra vårdplats skulle kunna vinna tre år i full hälsa”

Om antalet disponibla vårdplatser på ett sjukhus blir tre stycken färre leder det till ett extra dödsfall varje år. Detta tydliga samband mellan brist på vårdplatser och mortalitet kunde forskaren Jonathan Siverskog vid Centrum för hälsoekonomisk forskning Uppsala universitet slå fast i sin studie The health cost of reducing hospital bed capacity.

I studien går Jonathan Siverskog även vidare och översätter dödsfallen till kvalitetsjusterade levnadsår, det vill säga antal år i full hälsa som går förlorade.

– Då ser vi att en extra vårdplats skulle kunna vinna tre år i full hälsa. Räknar vi på kostnaden för en vårdplats så landar vi i 400 000 kronor per vunnet år i full hälsa.
Förhoppningen är att denna uträkning ska kunna användas av regionerna när det kommer till prioriteringar i vården framöver, berättar Jonathan Siverskog.

– Om man utvärderar till exempel en ny behandling och ser att kostnaden för ett år i full hälsa är högre än 400 000 kronor, då kan man säga att den nya behandlingen tränger undan mer hälsa än den genererar. Om vi utgår från att vården inte har oändligt med pengar så skulle detta kunna vara ett sätt att räkna ut om det nya man inför är för dyrt eller inte.

Men tankesättet går även att applicera på prioriteringar som inte direkt har med pengar att göra, menar Jonathan Siverskog.

– Som ett exempel på en åtgärd som inte kostar några pengar men som ändå har en kostnad i personaltid brukar jag lyfta enkäter för fallriskbedömning som sjuksköterskor fyller i varje gång en äldre patient skrivs in på en avdelning.

Om det tar ungefär en kvart att göra innebär det att en medelstor region lägger ca fyra heltidstjänster för sjuksköterskor per år på fallriskbedömningar, berättar Jonathan Siverskog.

Plötsligt hade vi kanske kunnat bemanna ytterligare vårdplatser

–  Alla är självklart överens om att fallolyckor leder till en enorm livskvalitetsförsämring och till och med dödsrisk men hur stor nytta gör egentligen all den här pappersexercisen? Vad hade hänt om vi lät professionen, i det här fallet sjuksköterskorna, göra en erfarenhetsbaserad bedömning av patienten de har framför sig i stället för att lägga tid på att fylla i enkäter? Plötsligt hade vi kanske kunnat bemanna ytterligare vårdplatser i stället!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera