Nyhetsarkiv

En del är vi nog själva skuld till i vården…

De senare är ofta baserade på bristande kunskaper och missförstånd och kan ofta förklaras. Kritiken mot de långa kompensationsledigheterna (”- ni är ju lediga jämt … ”) har jag alltid haft svårt att försvara. Systemet är dessvärre allmänt stötande.

Fackliga framsteg och förbättringar för oss under de senaste fyra decennierna, dvs efter ”sjukronan”, har i hög grad varit inriktat på utökade ledigheter och mindre på ekonomiska förbättringar. Naturligtvis skall jourpass inte vara för långa liksom de skall efterföljas av ledighet för återhämtning. Behöver däremot ytterligare intjänad ledighet ”sättas in på banken”? Varför skall ett tungt jourpass i april dessutom ge ledigt i oktober? Sammanhängande arbetsperioder gagnar sjukvården i form av kontinuitet för både patient och läkare. Bibehållen kompetens och vidareutveckling i vårt yrke är mycket problembaserat. Ju mer vi arbetar desto duktigare blir vi.

På framsidan av tidskriftsnumret kan man läsa: ”Joursystemet boven bakom dagens vårdköer?” Kanske finns en sanning i det. Samhället har investerat mycket i vår grundutbildning. Skulle vi inte kunna minska våra ständiga ledighetsersättningar till förmån för ekonomisk ersättning? För arbetsgivaren bör det vara utbytbart. Varför har vi fackligt sedan länge bedrivit en utveckling till förmån för ledighet i stället för ökad ekonomisk ersättning? Givetvis skall vi inte skänka bort något, men kanske är det dags att tänka om. Det kan vara ett sätt att mota schemaläggning dygnet runt.

Kanske skulle en ökad arbetsinsats och något mindre ledigheter leda till ett ökat förtroendet för oss i middagssällskapet…

Hans Jacobsson
Professor och överläkare
Röntgenkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

hans.jacobsson@karolinska.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera